Lene Lange leder styret i NordForsk

11.02.2005
På første møte i NordForsks styre ble Lene Lange fra Det strategiske forskningsråd i Danmark valgt til styrets leder. Lange er forskningssjef ved Novozymes A/S i København og adjungeret professor ved Den kongelige veterinær- og landbrukshøgskolen, KVL, i Danmark.
Styrets nestleder ble Anneli Pauli som er overdirektør for forskning ved Finlands Akademi. Styret vedtok å utlyse stillingen som direktør for NordForsk så snart som mulig, og konstituerte administrasjonssjef Anne Ullmann som daglig leder for sekretariatet fram til en ny direktør er på plass. Tidligere leder av Finlands Akademi professor Reijo Vihko var allerede ansatt som prosjektleder med ansvar for å lede NordForsks utadrettede virksomhet i oppstartfasen.

Styret for NordForsk er satt sammen av en representant for forskningsrådene i hver av de fem nordiske landene, tre representanter fra det nordiske universitetssamarbeidet NUS og en representant for næringslivet. I tillegg til disse ordinære medlemmene har flere medlemmer observatørstatus; en representant for Åland, en for Færøyene og en for Grønland, mens forskningsrådene i Estland, Latvia og Litauen har en felles observatør. Direktøren for Nordisk InnovationsCenter har observatørstatus på samme måte som NordForsks personalrepresentant og Nordisk Ministerråd.

Klikk her for å se oversikt over NordForsks styre
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her