Nordisk samarbeid om å utvikle e-Infrastruktur innen bioinformatikk

20.11.2012
De nordiske landene har innledet et samarbeid som har som målsetning å utvikle en nordisk eInfrastruktur innen biodiversitets- og økosystemforskning. Det nordiske samarbeidet om LifeWatch muliggjør fremragende forskning for en bærekraftig bruk av våre naturressurser og baner veien for en pan-europeisk infrastruktur innen bioinformatikk. NordForsk finansierte den innledende prosjektfasen for det nordiske LifeWatch samarbeidet.
Nordisk samarbeid om å utvikle e-Infrastruktur innen bioinformatikk

LifeWatch har som mål å etablere en stor infrastruktur innenfor forskning på biologisk mangfold og økosystemer, og dermed skape et transparent system for utveksling av data.

Les hele artikkelen her

Nyhetsbrev
Facebook