Nordisk samarbeid om å utvikle e-Infrastruktur innen bioinformatikk

20.11.2012
De nordiske landene har innledet et samarbeid som har som målsetning å utvikle en nordisk eInfrastruktur innen biodiversitets- og økosystemforskning. Det nordiske samarbeidet om LifeWatch muliggjør fremragende forskning for en bærekraftig bruk av våre naturressurser og baner veien for en pan-europeisk infrastruktur innen bioinformatikk. NordForsk finansierte den innledende prosjektfasen for det nordiske LifeWatch samarbeidet.
Nordisk samarbeid om å utvikle e-Infrastruktur innen bioinformatikk

LifeWatch har som mål å etablere en stor infrastruktur innenfor forskning på biologisk mangfold og økosystemer, og dermed skape et transparent system for utveksling av data.

Les hele artikkelen her

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her