Litauen bidrar til finansiering av nordisk-baltisk forskningssamarbeid

04.02.2010
For første gang bidrar et baltisk land med finansiering i et nordisk-baltisk forskningssamarbeid koordinert av NordForsk på lik linje med de nordiske landene. Det er nå klart at forskningsrådet i Litauen bidrar med 510 000 NOK til utlysning innenfor LILAN-programmet (Living Labs in the North), som dermed åpnes også for litauiske forskergrupper.
 Litauen bidrar til finansiering av nordisk-baltisk forskningssamarbeid
- Dette er første gang vi starter et program der et baltisk land deltar som finansier på lik linje med de nordiske landene, og dette synes vi i NordForsk er gledelig, sier direktør i NordForsk, Gunnel Gustafsson.

Living Labs er en metodologi for brukerdrevet forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og prosesser, samt av organisasjonen selv. I Living Labs er brukerne medskapere i utviklingsprosessen, og utgangspunktet er brukernes behov og tjenesteyternes faktiske vilkår i det daglige. LILAN-programmet stammer fra et NORIA-nett finansiert av NordForsk.

Utlysningen ” Et nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs” åpnet i desember 2009, og er nå oppdatert etter at Litauens deltakelse ble klar. Utlysningen finansieres av Sverige ved VINNOVA, Danmark ved Forsknings- og innovationsstyrelsen, Island ved RANNIS, Norge ved Norges forskningsråd, og nå også forskningsrådet i Litauen, i samarbeid med NordForsk.

Hovedmålene med denne utlysningen er å styrke kunnskap om og forskning på Living Labs og brukerdrevet innovasjon i Norden, og opprette nye nettverk i tillegg til å ivareta eksisterende Living Labs. Ved hjelp av forskning skal innovative produkter, tjenester og konsepter utvikles med tanke på praktisk implementering i samfunnet. Aktiviteter skjer på tvers av landegrenser, og den kunnskapen som utvikles skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. På denne måten skal man bidra til å styrke den nordiske regionens konkurranseevne.

Hvem kan søke?
Prosjekter må ha et aktivt samarbeid mellom forskning, næringsliv og offentlig sektor og aktører fra minst tre av de fem finansierende landene. Både offentlige og private instanser, etater og forskningsinstitusjoner/universiteter kan søke.

Finansiering
16,9 MNOK er tilgjengelig totalt, og det enkelte prosjektet kan få 2-5 MNOK i støtte over en periode på 1-3 år.

Søknadsfrist er 5. mars 2010.

Les hele utlysningsteksten her!

Kontaktperson hos NordForsk:
Maria Nilsson, seniorrådgiver
E-post: maria.nilsson@nordforsk.org
Telefon: +47 99 38 02 64

Nasjonale kontaktpunkter:

Danmark
Forsknings- og innovationsstyrelsen
Peer Tidemand-Petersson
Telefon: +45 339 297 28
E-post: ptp@fi.dk

Island
RANNIS
Thorvald Finnbjörnsson
Telefon: +35 451 558 08
E-post: thorvald@rannis.is

Norge
Norges forskningsråd
Xiuhua Zhang
Telefon: +47 22 03 75 46
E-post: xz@rcn.no

Sverige
VINNOVA
Mattias Esbjörnsson
Telefon: +46 847 332 93
E-post: mattias.esbjornsson@vinnova.se

Litauen
The Research Council of Lithuania (LMT)
Audronė Mažulytė
Telefon: +370 5 261 9068
E-post: maudramt@ktl.mii.lt

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her