Liten tid til forskning i Norge

15.04.2004
De svenske forskerne bruker 50 prosent av stillingen til forskning, de danske 46 prosent og de finske 44 prosent. I Norge går bare 29 prosent av arbeidstiden til forskning, viser en ny undersøkelse fra NIFU.
Dette er imidlertid gjennomsnittstall, og må tolkes deretter, mener forsker og medforfatter av rapporten Nina Sandberg ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Det er også vanskelig å sammenligne Norge og Sverige direkte, ettersom forskningsfinansieringen der er knyttet direkte til universitetene og høgskolene, i motsetning til situasjonen i Norge.

Mens Finland ofte trekkes frem som et eksempel på et land som gir forskningen gode vilkår, kan man lese av de nasjonale rapportene at mange finske forskere likevel er misfornøyde med arbeidsvilkårene, blant annet mener mange de har for kortsiktige horisonter.

Rapportforfatterne mener den viktigste utfordringen for Norge er å legge til rette for at vitenskapelige ansatte kan få mer sammenhengende tid til forskning.

Les rapporten på NIFUs hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her