Løfter persontilpasset barnekreftbehandling

Løfter persontilpasset barnekreftbehandling

24.11.2017
NordForsk og Kreftforeningen går sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Utlysningens budsjett er på minst 19 millioner norske kroner og blir gjort tilgjengelig i løpet av april 2018.

I Norden får flere hundre barn og unge kreft hvert år, og ny kunnskap er derfor en viktig forutsetning for å videreutvikle et godt behandlingstilbud. I tillegg til økt overlevelse er det et mål at kreftrammede barn skal leve et langt og godt liv etter endt behandling.

NordForsk og Kreftforeningen ser en utvikling mot mer persontilpasset behandling. Det innebærer at hver enkelt pasient i større grad får behandling tilpasset sine individuelle biologiske karakteristikker – alle med samme kreftsykdom skal ikke nødvendigvis behandles likt, men biologiske forhold avgjør hvilken medisin som gis.

Når behandlingen blir mer persontilpasset, blir pasientgruppene mindre. Som følge av små pasientgrupper vil det enkelte nordiske land ofte ha et for lite pasientgrunnlag til å kunne gjennomføre nasjonale studier. Derfor må vi samarbeide på tvers av landegrenser.

Det er eksisterer i dag et godt nordisk samarbeid innen barnekreftforskning og NordForsk og Kreftforeningen ønsker derfor sammen å lyse ut forskningsmidler til felles nordiske prosjekter.

Utlysningen vil inngå som aktivitet i NordForsks program for helse og velferd og har en ramme på minst 19 millioner kroner. Den vil bli publisert i løpet av april 2018.

Om Nordisk program for helse og velferd 

Det nordiske programmet for helse og velferd er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (Danmark), Islands forskningssenter Rannís, Norges forskningsråd, Vetenskapsrådet (Sverige), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och velfärd (FORTE) (Sverige) og NordForsk. Programmet løper fra 2014 til 2018.

Les mer om programmet

For mer informasjon om den kommende utlysningen, ta kontakt med: 

Elisabeth Sethre,Kreftforeningen: Elisabeth.Authen.Sethre@kreftforeningen.no eller Maria Nilsson, NordForsk: Maria.Nilsson@nordforsk.org

Tekst: Kreftforeningen og Tor Martin Nilsen 

Bilde: Yadid Levy /Norden.org

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her