Look to the Nordics!

14.12.2010
Det finnes gode muligheter for de nordiske landene til å påvirke europeisk forsknings- og innovasjonspolitiske satsinger der hvor vi har en felles nordisk holdning, mener direktøren i NordForsk. I år fyller organisasjonen fem år. Det har skjedd mye på disse fem årene, mener direktør Gunnel Gustafsson.
 Look to the Nordics!
– Globaliseringen har skutt fart, og forskningsfronten har beveget seg raskt. Utviklingen tvinger i enda større grad enn før fram en fortsatt satsing på et internasjonalt og nordisk samarbeid, mener hun. Ifølge NordForsks nye strategi for 2011–14 blir hovedmålet med virksomheten å bidra til å gjøre Europa til ett globalt, konkurransekraftig forskningsområde (European Research Area, ERA).

Muligheter og forandringer
– Det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet er inne i en periode med mange muligheter og forandringer. Jeg synes for eksempel det er spennende at Europakommisjonen har fått en kommissær for forskning og innovasjon. Det er svært interessant at de ser dette i sammenheng. Forskning av høy kvalitet og forskningsdrevet innovasjon er en nødvendig – om enn ikke en tilstrekkelig – forutsetning for økonomisk vekst og økt livskvalitet i Norden, og kan også bidra til økonomisk og sosial utvikling i Europa og globalt.

Europa ser oss
Til sammen har vi en befolkning på rundt 25 millioner mennesker. Vi er den 10. største økonomien i verden, på delt plass med Canada. I tillegg har vi høyt utdanningsnivå, solide nasjonale økonomier og velfungerende politiske systemer. Norden, fem små land i Europas periferi, kan skape en kritisk masse innenfor det europeiske forskningsområdet og i verden.

Ifølge direktøren i NordForsk har verden – og da særlig EU – nå for alvor fått øynene opp for at Norden er en fremgangsrik region og et interessant forskningsområde.

Les hele artikkelen på Norges forskningsråds nettsider


Tekst hentet fra Norges forskningsråds nettsider, av Siw Ellen Jakobsen/Else Lie
Foto: Johannes Jansson, norden.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her