Lovendring om akademisk frihet i Norge

12.01.2007
Et utvalgt nedsatt av Kunnskapsdepartementet i Norge går inn for en lovendring med hensyn til forskernes akademiske frihet. Det viser en ny rapport fra Kunnskapsdepartementet.
Utvalget ble gitt i oppdrag å undersøke hvorvidt en lovendring av akademisk frihet for enkeltforskere er nyttig, og hvordan en slik lovendring kan formuleres i overensstemmelse med generelt aksepterte normer og praksis. Utvalget mener akademisk frihet blant annet innebærer frihet til å stille spørsmål ved etablerte sannheter, frihet til å bestemme materiale og metoder som skal brukes i forskningen, og frihet til å publisere hypoteser, resultater og argumenter.

I rapporten anbefaler utvalget at dagens lov omformuleres slik at prinsippene blir klarere og lovgrunnlaget tydeligere:
  • Universiteter og høgskoler skal ha plikt til å fremme og forsvare akademisk frihet, noe som også skal omfatte en plikt til å sikre at akademiske aktiviteter skal skje i samsvar med aksepterte etiske prinsipper
  • Insititusjonell akademisk selvstendighet skal bevares som i dag
  • Individuelle forskere og lærere skal ha lovfestede plikter og rettigheter
Les rapporten på Kunnskapsdepartementets hjemmesider.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her