Lovendring om akademisk frihet i Norge

12.01.2007
Et utvalgt nedsatt av Kunnskapsdepartementet i Norge går inn for en lovendring med hensyn til forskernes akademiske frihet. Det viser en ny rapport fra Kunnskapsdepartementet.
Utvalget ble gitt i oppdrag å undersøke hvorvidt en lovendring av akademisk frihet for enkeltforskere er nyttig, og hvordan en slik lovendring kan formuleres i overensstemmelse med generelt aksepterte normer og praksis. Utvalget mener akademisk frihet blant annet innebærer frihet til å stille spørsmål ved etablerte sannheter, frihet til å bestemme materiale og metoder som skal brukes i forskningen, og frihet til å publisere hypoteser, resultater og argumenter.

I rapporten anbefaler utvalget at dagens lov omformuleres slik at prinsippene blir klarere og lovgrunnlaget tydeligere:
  • Universiteter og høgskoler skal ha plikt til å fremme og forsvare akademisk frihet, noe som også skal omfatte en plikt til å sikre at akademiske aktiviteter skal skje i samsvar med aksepterte etiske prinsipper
  • Insititusjonell akademisk selvstendighet skal bevares som i dag
  • Individuelle forskere og lærere skal ha lovfestede plikter og rettigheter
Les rapporten på Kunnskapsdepartementets hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her