Ludvigsen åpnet informasjonsseminar i Vilnius

17.06.2003
-Vi inkluderer de baltiske stater som medlemmer i den nordiske familien, sa nordisk samarbeidsminister for Norge, Svein Ludvigsen, da han åpnet et informasjonsseminar i Vilnius arrangert av fire nordiske institusjoner (bl a NorFA) 12.06.03.
Foto: Anton L. Haugstad
-Vi inkluderer de baltiske stater som medlemmer i den nordiske familien, sa nordisk samarbeidsminister for Norge, Svein Ludvigsen, da han åpnet et informasjonsseminar i Vilnius arrangert av fire nordiske institusjoner (bl a NorFA) 12.06.03.

Svein Ludvigsen pekte på at det nordiske samarbeidet fikk en ny dimensjon da de baltiske landene fikk sin selvstendighet, og at samarbeidet kan være med på å sikre bærekrafitg utvikling i hele regionen.

Litauens utenriksminister, Antanas Valionis, sa at selv om Litauen tar steget mot EU, vil Norden fortsatt være en hovedpartner for å åpne markedet og utvikle økonomien i landet. Litauen har opplevd stor økonomisk vekst de siste årene, og er på mange måter en tunnell mellom nord og sør, øst og vest, sa utenriksministeren.

Hans Gudmunssons åpningstale
Også lederne for de fire institusjonene som sto for initiativet til seminaret, NorFA, Nordisk Industrifond, Nordtest og Nordisk Energiforskning, holdt sine åpningstaler. NorFAs rektor Hans Gudmundsson presenterte institusjonens virksomhet, og inviterte deltagerne til det påfølgende NorFA-workshop. Av 150 deltagere fant vel 50 veien til NorFAs workshop, som ble en fin dialog om mulig samarbeid mellom NorFA og den litauiske forskningssektoren.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her