Mange forslag om Hum. og Samf.-forskerskoler

12.11.2002
Til fristen 1 november modtog NorFA 57 idéforslag om nordiske forskerskoler inden for humaniora og samfundsvidenskab. Forslagene favner vidt inden for begge områder, og mange er tværvidenskabelige.
Til fristen 1 november modtog NorFA 57 idéforslag om nordiske forskerskoler inden for humaniora og samfundsvidenskab. Forslagene favner vidt inden for begge områder, og mange er tværvidenskabelige.

Det nationale tilhørsforhold for hovedansøger fordeler sig med 13 fra Danmark, 15 fra Finland, 1 fra Island, 11 fra Norge og 16 fra Sverige. Halvdelen af ideforslagene har deltagelse fra alle fem nordiske lande, mens resten bortset fra ganske få har deltagelse fra fire nordiske lande. I 36 af ansøgningerne indgår deltagelse fra Nordens Nærområder (Baltikum og Nordvest Russland), og 21 inddrager også andre lande.

Totalt set indgår omkring 3.000 forskerstuderende i forslagene hvoraf langt hovedparten kommer fra Norden, men ca. 300 kommer fra nærområderne og knapt 100 fra andre lande.

Hovedparten af ideforslagene kan karakteriseres som tematiske og/eller tvævidenskabelige, hvor omkring 20 dækker over både humanistiske og samfundsvidenskabelige temaer. Herudover vedrører 5 ideforslag først og fremmest humanistiske temaer mens 7 er samfundsvidenskabelige. Af de mere disciplinorienterede ideforslag ligger 12 inden for det humanistiske område og 13 inden for det samfundsvidenskabelige. Sammenfattende må der siges at være en ganske stor spredning på forskellige humansitiske og samfundsvidenskabelige fagfelter/temaer.

Forslagene behandles nu i samarbejde med referencegruppen.

Læs indkallelsen af ideforslag.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her