Mange lovord om Toppforskningsinitiativet

Mange lovord om Toppforskningsinitiativet

29.11.2011
Det kom mange lovord under første dag av Toppforskningsinitiativets årskonferanse i Oslo 28. november. Den norske regjeringen mener at initiativet omsetter nordiske idealer i praksis, og Nordisk ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrimssón er imponert over de resultatene som er oppnådd på kort tid.

Den norske forsknings- og høyere utdanningsministeren Tora Aasland åpnet Toppforskningsinitiativets (TFIs) årskonferanse med å henvise til en tale som Rajendra Pachauri, lederen av FNs klimapanel, holdt da han kom for å hente Nobels fredspris sammen med Al Gore i 2007. Pachauri påpekte da blant annet at klimaendringene må møtes med felles vitenskapelig innsats, utvikling av ny kunnskap, og viljen til å ta realitetene inn over seg.

– Dette er tre sentrale punkter også for TFI, som dermed kan sies å være et initiativ i nobelprisens ånd. TFI kan også sies å omsette nordiske idealer i praksis, sa Aasland.

Ledende på grønn vekst

Men lovordene sluttet ikke der. Tora Aasland minte forsamlingen om at det var fem særdeles stolte nordiske statsministre som presenterte Toppforskningsinitiativet i 2008, som en storsatsing på forskning og innovasjon innen klima, miljø og energi.

Statsråd Aasland benyttet samtidig anledningen til å minne om at «grønn vekst» nå er blitt plassert høyt på agendaen i Norden. De nordiske statsministrene har slått fast at Norden skal være en foregangsregion når det gjelder dynamisk grønn næringsvirksomhet og bærekraftige løsninger, og at Norden har gode muligheter til å bli internasjonalt ledende på dette området. Den norske regjeringen har nylig lansert en strategi for næringsutvikling og grønn vekst med vekt på utvikling av miljøteknologi, og både OECD og EU satser sterkere på det samme området.

– Toppforskningsinitiativet passer som hånd i hanske til de nye målsetningene og prioriteringene som er vokst fram både nasjonalt, nordisk, europeisk og globalt. Det nordiske forskningssamarbeidet omsetter idealene og ideene til et forskningssamarbeid som gir konkrete resultater, og som vi håper også skal kunne gi konkrete endringer i samfunnet, sa Aasland.

Halldor Asgrimsson, TFI-konf 2011, 400pxsImponert over TFIs resultater

Nordisk ministerråds generalsekretær Halldor Asgrimsson var imponert over de resultatene som TFI har oppnådd i løpet av kort tid.

– Vi er spesielt imponert over at programmet på kort tid har bygd nye plattformer for samarbeid mellom forskning og næringsliv, og etablert et bredt europeisk samarbeid. Jeg tror faktisk at TFI er i ferd med å vise veien for et bredere nordisk samarbeid. Vi bør se på denne årskonferansen som et startpunkt for det videre arbeidet med det oppdraget vi har fått fra statsministrene, om at Norden skal være en ledende region når det gjelder grønn vekst, sa Asgrimsson.

TFI kan inspirere Europa

Cornelis Vis, TFI-konf 2011

Spesialrådgiveren Cornelis Vis ved BEPA (Bureau of European Policy Advisers), et kontor tilknyttet Europakommisjonens president José Manuel Barroso, tok utgangspunkt i den internasjonale økonomiske krisen som blant annet har rammet flere EU-land hardt.

– Det finnes ingen andre muligheter enn å lansere felleseuropeiske løsninger på dagens problemer. EUs mål er ikke bare å bekjempe krisen, men vi trenger også å stimulere til ny vekst. Om få dager skal Europa-kommisjonen behandle den nye Horizon 2020-strategien, som blant annet skal gjøre det enklere å drive forskningssamarbeid over landegrensene. Det blir enklere finansieringsmekanismer og mindre «red tape», og jeg er ikke i tvil om at TFI vil matche Horizon 2020 godt og inspirere de andre landene til et styrket samarbeid, sa Vis. Alt i alt: En svært hyggelig dag for NordForsk og Toppforskningsinitiativet.

Tekst: Bjarne Røsjø
Foto: Terje Heiestad

Bildetekst 1:
– Toppforskningsinitiativet passer som hånd i hanske til de nasjonale, nordiske og internasjonale prioriteringene om grønn vekst, sa statsråd Tora Aasland i det norske departementet for forskning og utdanning. Foto: © Terje Heiestad

Bildetekst 2: Nordisk ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrímsson var imponert over de resultatene TFI har oppnådd på kort tid. Foto: © Terje Heiestad

Bildetekst 3: – TFI kan inspirere de andre europeiske landene til et styrket forskningssamarbeid, mente Europa-kommisjonens spesialrådgiveren Cornelis Vis. Foto: © Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her