Mange Marie Curie Training Sites i Norden

10.01.2002
Universitetet i Bergen og Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet er to av Europas mest aktive innen forskermobilitet, og har et meget høyt antall Marie Curie Training Sites. Også Danmark ligger i teten.
Universitetet i Bergen og Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) ligger på Europatoppen i forskermobilitet, og har et meget høyt antall Marie Curie Training Sites (MCTS). Også Danmark ligger i teten i europeisk sammenheng.

Marie Curie Fellowships er et av Europakommisjonens innsatsområder for å stimulere til mobilitet innen forskning. En institusjon som får MCTS får også midler til forskerutdanning innen et felt der institusjonen nyter internasjonal anerkjennelse. Å bli et MCTS innebærer også at det blir lettere å tiltrekke seg utenlandsk kompetanse, samt at nettverksdannelse stimuleres.

MCTS ved Universitetet i Bergen.
MCTS ved NTNU.
MCTS i Danmark.
Europakommisjonens MCTS-side.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her