Mange Marie Curie Training Sites i Norden

10.01.2002
Universitetet i Bergen og Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet er to av Europas mest aktive innen forskermobilitet, og har et meget høyt antall Marie Curie Training Sites. Også Danmark ligger i teten.
Universitetet i Bergen og Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) ligger på Europatoppen i forskermobilitet, og har et meget høyt antall Marie Curie Training Sites (MCTS). Også Danmark ligger i teten i europeisk sammenheng.

Marie Curie Fellowships er et av Europakommisjonens innsatsområder for å stimulere til mobilitet innen forskning. En institusjon som får MCTS får også midler til forskerutdanning innen et felt der institusjonen nyter internasjonal anerkjennelse. Å bli et MCTS innebærer også at det blir lettere å tiltrekke seg utenlandsk kompetanse, samt at nettverksdannelse stimuleres.

MCTS ved Universitetet i Bergen.
MCTS ved NTNU.
MCTS i Danmark.
Europakommisjonens MCTS-side.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her