Mange nordiske forskere i Norge

12.05.2004
De siste ti årene er antallet utenlandske forskere i Norge mer enn fordoblet, viser tall fra Norges Forskningsråd. De nordiske forskerne utgjør en fjerdedel av den utenlandske forskerpolulasjonen.
I 1991 var det omtrent 1200 utenlandske forskere i Norge, mens det i 2001 var ca 2600. I samme periode har imidlertid det totale antallet forskere i Norge økt. I en kommentar sier Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen at hvis lønnsnivået var høyere og satsningen på forskning sterkere, ville andelen utenlandske forskere vært langt høyere, noe som hadde vært ønskelig.

Prosentandelen utenlandske forskere er nå ca 12, sammenlignet med 9 prosent i 1991. Nordiske forskere utgjør vel en fjerdedel av populasjonen med ca 700 personer. Statistikken viser også at svenske forskere er den klart største gruppen med sine 300 forskere, fulgt av Tyskland, Danmark, Storbritannia og USA, hver med ca 200-300 forskere. Halvparten av alle utenlandske forskere er ansatt ved universitetene, mens resten fordeler seg mellom høgskoler og instituttsektoren.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her