Mange søknader til utlysningen for NCoE Education for tomorrow

21.11.2012
Søknadsfristen for utlysning av midler til Nordic Centre of Excellence (NCoE) innenfor programmet Education for Tomorrow gikk ut 14. november, og 16 søknader hadde da kommet inn.
Mange søknader til utlysningen for NCoE Education for tomorrow

Av de seksten søknadene var seks fra Finland, fire fra Sverige, tre fra Norge, to fra Danmark og en fra Island. Beslutning om finansiering vil bli fattet i løpet av våren 2013.

Tidligere i år ble det utlyst prosjektmidler innenfor Education for Tomorrow, og det var stor søkermasse til denne utlysningen, med 57 søknader, i tillegg til seks søknader til sideprogrammet Nutrition, learning and health.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her