Mangel på apparatur truer dansk forskning

23.04.2003
Manglende vedlikehold of fornyelse av vitenskapelig apparatur skaper problemer for dansk grunnforskning. De naturvitenskapelige forskerne opplever dette som en hemsko for deres konkurranseevne.
Manglende vedlikehold of fornyelse av vitenskapelig apparatur skaper problemer for dansk grunnforskning. De naturvitenskapelige forskerne opplever dette som en hemsko for deres konkurranseevne.

Dette kommer frem i en undersøkelse som ble igangsatt sommeren 2002 på initiativ fra Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (SNF). Resultatene er nylig offentliggjort, og vekker oppsikt i Danmark.

Undersøkelsen viser at det de neste tre år er behov for vitenskapelig utstyr til en verdi av 1 milliard DKK ved de naturvitenskapelige og tekninske forskningsinstitusjonene i Danmark.

-Nedslitt utstyr er ikke bare et problem for selve forskningen, men også for utdanningen av fremtidens forskere, sier SNFs formann, professor John Renner Hansen ved Niels Bohr-instituttet.

Les mer på SNFs hjemmesider.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her