Mangel på forskere tross bedre finansiering?

04.08.2003
-Tross økt finansiering av forskning, kan vi komme til å oppleve mangel på forskere i fremtiden, sa NorFAs rektor Hans Gudmundsson i sitt innlegg under konferansen The career of a researcher in the European Research Area i Firenze i juli 2003.
-Tross økt finansiering av forskning, kan vi komme til å oppleve mangel på forskere i fremtiden, sa NorFAs rektor Hans Gudmundsson i sitt innlegg under konferansen The career of a researcher in the European Research Area i Firenze i juli 2003.

Hans Gudmundsson viste til Barcelona-avtalen 2002, der det ble fastlagt at målet er en økning av forsknings- og innovasjonsmidler til 3% av BNP innen 2010. Han mente imidlertid at dette ikke er nok i seg selv, men at utfordringen vil være å utdanne nok internasjonal kvelifiserte forskere. Investeringene må, ifølge Gudmundson, kanaliseres slik at man oppnår forskerutdanning av høyest mulig internasjonal kvalitet.
-De forskerne som kommer til å være mest produktive i 2010 er dagens forskerstudenter, minnet Gudmundsson om.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her