Mangel på forskere tross bedre finansiering?

04.08.2003
-Tross økt finansiering av forskning, kan vi komme til å oppleve mangel på forskere i fremtiden, sa NorFAs rektor Hans Gudmundsson i sitt innlegg under konferansen The career of a researcher in the European Research Area i Firenze i juli 2003.
-Tross økt finansiering av forskning, kan vi komme til å oppleve mangel på forskere i fremtiden, sa NorFAs rektor Hans Gudmundsson i sitt innlegg under konferansen The career of a researcher in the European Research Area i Firenze i juli 2003.

Hans Gudmundsson viste til Barcelona-avtalen 2002, der det ble fastlagt at målet er en økning av forsknings- og innovasjonsmidler til 3% av BNP innen 2010. Han mente imidlertid at dette ikke er nok i seg selv, men at utfordringen vil være å utdanne nok internasjonal kvelifiserte forskere. Investeringene må, ifølge Gudmundson, kanaliseres slik at man oppnår forskerutdanning av høyest mulig internasjonal kvalitet.
-De forskerne som kommer til å være mest produktive i 2010 er dagens forskerstudenter, minnet Gudmundsson om.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her