Marja Makarow ny styreleder i NordForsk

Foto: Terje Heiestad

Marja Makarow ny styreleder i NordForsk

25.06.2014
På NordForsks styremøte 23. juni ble Marja Makarow, PhD og direktør for forskning ved Finlands Akademi, formelt utnevnt til ny styreleder i NordForsk. Møtet fant sted i København i forbindelse med ESOF 2014 (EuroScience Open Forum), der NordForsk har hatt en rekke sesjoner i programmet og en stand med arktisk tema i utstillingshallen.

Makarow er professor i anvendt biokjemi og molekylærbiologi ved Helsingfors universitet. I 2008-11 var hun Chief Executive i European Science Foundation (ESF) i Strasbourg, og i perioden 2003-07 var hun viserektor ved Helsingfors universitet med ansvar for forskning og innovasjon.

Marja Makarow har omfattende erfaring med forskning, forskningspolitikk og universitetsadministrasjon. Som nestleder i European Research Area Board (ERAB) var hun aktivt engasjert i forberedelsene til EUs åttende rammeprogram for forskning og innovasjon. Ved ESF bidro hun til utviklingen av en felles forskningspolitikk for europeiske forskningsfinansierende institusjoner.

Tekst: Anne Riiser Foto: Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her