Marja Makarow ny styreleder i NordForsk

Foto: Terje Heiestad

Marja Makarow ny styreleder i NordForsk

25.06.2014
På NordForsks styremøte 23. juni ble Marja Makarow, PhD og direktør for forskning ved Finlands Akademi, formelt utnevnt til ny styreleder i NordForsk. Møtet fant sted i København i forbindelse med ESOF 2014 (EuroScience Open Forum), der NordForsk har hatt en rekke sesjoner i programmet og en stand med arktisk tema i utstillingshallen.

Makarow er professor i anvendt biokjemi og molekylærbiologi ved Helsingfors universitet. I 2008-11 var hun Chief Executive i European Science Foundation (ESF) i Strasbourg, og i perioden 2003-07 var hun viserektor ved Helsingfors universitet med ansvar for forskning og innovasjon.

Marja Makarow har omfattende erfaring med forskning, forskningspolitikk og universitetsadministrasjon. Som nestleder i European Research Area Board (ERAB) var hun aktivt engasjert i forberedelsene til EUs åttende rammeprogram for forskning og innovasjon. Ved ESF bidro hun til utviklingen av en felles forskningspolitikk for europeiske forskningsfinansierende institusjoner.

Tekst: Anne Riiser Foto: Terje Heiestad

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her