Med buss på studietur efter ren!

09.12.2000
Under två veckor i början av september hölls CEAS nätverket sin första internationella forskarkurs med rubriken "Renen som en grundvalsorganism i norr: biologiska, kulturella och socioekonomiska aspekter". Det var inte vilken kurs som helst - deltagarna blev satta på en buss som reste runt i de nordliga delarna av Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. Dagarna varvades mellan teori och nedslag i verkligheten.

Under två veckor i början av september hölls CEAS nätverket sin första internationella forskarkurs med rubriken "Renen som en grundvalsorganism i norr: biologiska, kulturella och socioekonomiska aspekter". Det var inte vilken kurs som helst - deltagarna blev satta på en buss som reste runt i de nordliga delarna av Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. Dagarna varvades mellan teori och nedslag i verkligheten.

Det cirkumpolära nätverket för arktiska miljöstudier, CAES (Circumpolar Phd Network in Environmental Studies), kunde officiellt bildas under 1998 efter att ha erhållit finansiering från NorFA. Sedan dess har över 200 intresserade registrerat sig för CAES informationsutbyte och kursverksamhet via nätverkets hemsida.

I höst har nätverket arrangerat sin första internationella kurs, och responsen uteblev inte. -Jag måste säga att denna kurs hittills varit den enda riktigt tvärvetenskapliga kurs jag deltagit i. Då jämför jag med kurser i Kanada, säger Dessislav Sabev från Quebec universitet, en av de 18 doktorander som deltog i kursen. Han ansåg vidare att tvärvetenskapliga kurser och studier som denna är framtiden. Kursens reseupplägg var viktigt för att kunna förstå de cirkumpolära frågorna som världen i dag brottas med.

De problemställningar som kursen inriktade sig mot var t ex överbetningen i renbeteslandet i norra Norge och Finland. Doktorander fick ställa sina frågor till lokala renägare. Nedslagen i verkligheten varvades med föreläsningar under bussfärden från de äldre medföljande professorerna.

En av de faktorer som påverkat och fortfarande påverkar Barentsregionens ursprungsbefolkning är exploatering av naturresurserna och användandet av fossila bränslen. Den effekt detta medfört blev speciellt märkbart när bussen rullade över gränsen till Ryssland från nord Norge. Samtidigt som bussen rörde sig igenom ett av sovjetindustrialiseringen förstörda landskap, kring smältverket i Nikel, förklarade Dr Katja Ruth från Luleå tekniska universitet, hur vegetationen dör vid för kraftiga nedfall av tungmetaller.

Via storstaden Murmansk gick bussresan vidare mot Lovozero, rennäringscentrumet i nordvästra Ryssland, där sällskapet stannade under tre dagar. Det svenska renslakteriet ägt av det Haparanda baserade företaget Norrfrys, sovchosen Tundra och samemuseét i staden, besöktes. En workshop hölls av nestorn inom renforskning emeritus professor David Klein från Alaskas universitet i Fairbanks. Syftet med workshopen var att studenterna skulle svara på frågor om vad de ansåg skulle vara bra för en framtida miljö på Kolahalvön. Den efterföljande diskussionen koncentrerade sig kring vad en utbyggd turism kunde tillföra till samhället kontra den ökande miljöpåverkan. David Klein drog varnade paralleller till massturismutvecklingen i Alaska.

Innan doktoranderna antogs till kursen fick de i uppgift att skriva en uppsats inom något för kursen närliggande ämne. Under hela resan hölls genomgångar kring dessa paper. Seminarierna fungerade som tankeställare och uppiggande bollplank för de flesta doktoranderna.

-Jag sökte kursen för att bestämma mig hur jag skulle fortsätta i min doktorandforskning, sa Maria Nakhshina, en av de ryska studenterna, när hon var klar med sin uppsatsframställning. -Det har varit mycket spännande och se om vårt kursupplägg skulle fungera och det verkar det ha gjort. Visst har det varit en jobbig och krävande resa på många sätt men det har för min del varit mycket inspirerande att se hur studenterna sugit åt sig av kunskap och utvecklats under resans gång, säger Pävi Soppela från Arctic Center vid Lapplands universitet i Rovaniemi, en av initiativtagarna till CAES. För mera information om nätverket: http://www.urova.fi/home/arktinen/caes/
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her