Mediernas utveckling i fokus

09.12.2000
Professor Jan Ekecrantz vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Stockholms universitet är inne på sitt tredje år som gästprofessor med NorFA-stöd på universiteten i Tammerfors och Helsingfors. Han har varit handledare för doktorander och masterstudenter inom journalistik och masskommunikation samt hållit en rad föreläsningar och seminarier, förutom i Finland, också i Ryssland (St. Petersburg).

Professor Jan Ekecrantz vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Stockholms universitet är inne på sitt tredje år som gästprofessor med NorFA-stöd på universiteten i Tammerfors och Helsingfors. Han har varit handledare för doktorander och masterstudenter inom journalistik och masskommunikation samt hållit en rad föreläsningar och seminarier, förutom i Finland, också i Ryssland (St. Petersburg).

Jan Ekecrantz har tidigare bedrivit forskning om den svenskajournalistikens utveckling under 1900-talet. Som en uppföljning av detta arbete och som ett resultat av NorFA-stipendierna har han startat ett nytt projekt som rör mediautvecklingen i de nordiska länderna under det förra århundradet.

"Denna utveckling har inte gått helt parallellt i de nordiska länderna", säger Jan Ekecrantz. "Det andra världskriget blev särskiljande; Sverige gynnades av att inte vara med i kriget och kunde fortsätta med moderniseringen av medierna. Under 20-talet låg dock Finland på tätplats när det gällde kulturjournalistiken. I Sverige påverkades journalistiken av utvecklingen av det svenska folkhemmet, som inleddes redan på 30-talet."

Under en vecka besökte Jan Ekecrantz och de finska doktoranderna St. Petersburg, där det i samarbete med universitetet i staden arrangerades ett seminarium.

"Det som nu sker i det postkommunistiska Ryssland är mycket intressant för mediaforskare. På tidningar och tv-stationer sitter idag gamla och unga journalister sida vid sida, fast med helt olika bakgrund och utbildning. Ryska journalister i 20-årsåldern vet nästan inget alls om den gamla sovjettidens medier. Idag är de ryska medierna genomsyrade av kommersialism. Den åtskillnad som vi i väst gör mellan reklam och journalistik, existerar nästan inte i Ryssland. Där tar man mycket lätt på textreklam och journalisterna tar, enligt egen utsago, nästan på sig vilka uppdrag som helst för att överleva", berättar Jan Ekecrantz.

Kaarle Nordenstreng är professor vid Institutionen för journalistikk och masskommunikation på Tammerfors universitet. Han är mycket glad för den gästprofessur som NorFA bekostat under de senaste tre åren.

"Gästprofessuren är ett viktigt tillägg för forskarutbildningen på institutionen. Under de senaste åren har anslagen till universitet skurits ned, det rör sig om en nedgång på 15 procent under tio år. Detta går främst ut över forskningen. Lärarna får inte längre tid att handleda forskarna. Mot den här bakgrunden har gästprofessorn, som varit Jan Ekecrantz, varit mycket varmt välkommen här. Han har bl a varit handledare åt forskarna, som är ett mycket svårt och tidskrävande arbete."
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her