Mener Norge er anti-intellektuelt

03.01.2006
En ny undersøkelse viser at flertallet av de norske forskerne og vitenskapelig ansatte mener det hersker en anti-intellektuell stemning i landet.
I en undersøkelse utarbeidet av gruppen som på oppdrag av Kunnskapsdepartementet evaluerer kvalitetsreformen for hgøyere utdanning går det frem at at 58,4 prosent av forskerne og de vitenskapelige ansatte ved Norges høyere læresteder er enige i det er sterke innslag av antiintellektualisme i landet. Undersøkelsen er presentert i magasinet Forskerforum 1/2006.

- Det er ikke overraskende at så mange opplever at Norge har sterke innslag av antiintellektualisme. Sammenlignet med mange andre europeiske land har nok den kulturelle kapitalen relativt lavere verdi i Norge, sier Johs Hjellbrekke, førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Bergen og representant for Rokkansenteret, som er delansvarlig for å evaluere kvalitetsreformen.
- Bruker vi kvalitetsreformen som eksempel, virker det som om svært mange i akademia opplever reformen som noe som har blitt presset gjennom fra andre sektorer. En av motreaksjonene ble det såkalte ”professoroppropet” som blant annet kan leses som en protest mot deler av prinsippene som ligger til grunn for kvalitetsreformen, poengterer sosiologen.

Førsteamanuensis Svein Michelsen ved Rokkansenteret har ledet evalueringsarbeidet sammen med Per Olaf Aamodt fra NifuStep.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her