Mennesker påvirker våtmarkenes klimaeffekt

31.03.2015
Våtmarker kan både ta opp CO2 og frigjøre metan (CH4) til atmosfæren, og det er vanskelig å beregne om balansen mellom opptak og frigjøring av de to klimagassene påvirkes når klimaet endrer seg. En stor forskergruppe med deltakelse fra NCoE Defrost fastslår nå at menneskelig påvirkning kan endre denne balansen.
Mennesker påvirker våtmarkenes klimaeffekt

Foto: NordForsk/Terje Heiestad

– Våre resultater viser at bruken av våtmarkene har stor effekt på våtmarkenes klimatiske «fotavtrykk». Vi dokumenterer spesielt at omdanningen av våtmarker til jordbruksland øker det såkalte strålingspådrivet, og det betyr i praksis at den globale oppvarmingen øker, forteller professor Torben R. Christensen ved Lunds Universitet i Sverige. Christensen er leder for DEFROST, et Nordic Centre of Excellence under Toppforskningsinitativet.

Forskerne bak den nye rapporten, som ble publisert 25. mars i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS), anbefaler derfor at nasjonale myndigheter bør utarbeide nye retningslinjer for forvaltningen av oppdyrkede våtmarker, med tanke på å redusere utslippene av metan. Dessuten bør FNs klimapanel ta hensyn til den nye kunnskapen i sitt videre arbeid.

– Det er et stort arbeid som ligger bak denne rapporten. Mer enn 40 forskere fra 28 ulike forskningsinstitusjoner har studert både naturlige og oppdyrkede våtmarker i ulike klimaregioner og økosystemer. Dette er et eksempel på at Toppforskningsinitiativet har gitt nordiske forskere bedre anledning til å delta i de største internasjonale forskningsprosjektene, som fører til publisering i de vitenskapelige tidsskriftene som har høyest impact-faktor, sier Torben R. Christensen.

Les artikkelen i PNAS: The uncertain climate footprint of wetlands under human pressure

 

Tekst: Bjarne Røsjø

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her