Mer forskning ved Norges høgskoler

31.07.2002
Norges Forskningsråd har foreslått for Utdannings- og forskningsdepartementet å styrke forskningen ved de statlige høgskolene i Norge, og departementet har bevilget penger til et strategisk program for høgskoleforskning.
Norges Forskningsråd har foreslått for Utdannings- og forskningsdepartementet å styrke forskningen ved de statlige høgskolene i Norge, og departementet har bevilget penger til et strategisk program for høgskoleforskning.

Programmet skal gjøre det mulig for høgskolene å skaffe forskningskompetanse av høy kvalitet. Det dreier seg om en målrettet satsning for å styrke høgskoleforskningen, slik at de kan utvikle solide FoU-miljøer, også innen fagfelt som ikke naturlig finansieres gjennom andre kanaler.

Det fireårlige programmet har en årlig ramme på 15 mill. NOK, og alle fagområder er aktuelle. Hvert prosjekt kan få en rammebevilgning på 0,8-1,2 mill. NOK, som kan dekke stipender, internasjonaliseringstiltak og nettverksdannelse.

Les mer på Forskningsrådets hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her