Mer mobilitet for finske forskermiljøer

04.03.2002
Finlands Akademi støtter en stor andel av forskermobiliteten i Finland. Dette gjelder mobilitet i forbindelse med forskerprosjekter, programmer, centres of excellence og forskerutdanning.
Finlands Akademi støtter en stor andel av forskermobiliteten i Finland. Dette gjelder mobilitet i forbindelse med forskerprosjekter, programmer, centres of excellence og forskerutdanning.

Finlands Akademi ser på internasjonalisering som en hovedutfordring ved forskning i dag. Finlands attraktivitet som forskernasjon overfor internasjonale miljøer er derfor høyt oppe på dagsordenen.

Les mer på Finlands Akademis hjemmesider.
Nyhetsbrev
Facebook