Mer mobilitet for finske forskermiljøer

04.03.2002
Finlands Akademi støtter en stor andel av forskermobiliteten i Finland. Dette gjelder mobilitet i forbindelse med forskerprosjekter, programmer, centres of excellence og forskerutdanning.
Finlands Akademi støtter en stor andel av forskermobiliteten i Finland. Dette gjelder mobilitet i forbindelse med forskerprosjekter, programmer, centres of excellence og forskerutdanning.

Finlands Akademi ser på internasjonalisering som en hovedutfordring ved forskning i dag. Finlands attraktivitet som forskernasjon overfor internasjonale miljøer er derfor høyt oppe på dagsordenen.

Les mer på Finlands Akademis hjemmesider.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her