Mer mobilitet for finske forskermiljøer

04.03.2002
Finlands Akademi støtter en stor andel av forskermobiliteten i Finland. Dette gjelder mobilitet i forbindelse med forskerprosjekter, programmer, centres of excellence og forskerutdanning.
Finlands Akademi støtter en stor andel av forskermobiliteten i Finland. Dette gjelder mobilitet i forbindelse med forskerprosjekter, programmer, centres of excellence og forskerutdanning.

Finlands Akademi ser på internasjonalisering som en hovedutfordring ved forskning i dag. Finlands attraktivitet som forskernasjon overfor internasjonale miljøer er derfor høyt oppe på dagsordenen.

Les mer på Finlands Akademis hjemmesider.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook