Mer til forskning i Norge?

25.11.2003
I en pressemelding sier Norges Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet at det vil være krevende, men mulig å nå OECD-målet for forskning i 2005. -Utviklingen i Norge de siste årene viser at det er grunn til optimisme, sier Kristin Clemet. NIFU deler ikke uten videre hennes optimisme.
Foto: Bjørn Sigurdsøn/SMK
I en pressemelding sier Norges Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet at det vil være krevende, men mulig å nå OECD-målet for forskning i 2005.
-Utviklingen i Norge de siste årene viser at det er grunn til optimisme, sier Kristin Clemet. NIFU deler ikke uten videre hennes optimisme.

Ministeren baserer seg på tall fra Norges Forskningsråd som viser at samlet norsk forskningsinnsats kan komme opp i 2 prosent av BNP i 2004.

Våren 2005 vil Norges regjering legge frem en stortingsmelding om forskning som gjennomgår status og legger opp målene og prioriteringene for norsk forskningspolitikk.

-I den nye forskningsmeldingen vil Regjeringen fastsette et nytt ambisjonsmål for Norges FoU-innsats. Vi må i den forbindelse se på den internasjonale utviklingen. EU-landene har vedtatt å øke forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2010. Dette er opplagt en målsetting som bør vurderes, sier Kristin Clemet.

For å rekruttere de beste kandidatene til forskningen, satser regjeringen på tiltak som opptrapping av stipendiatstillinger, opprettelse av sentre for fremragende forskning, større satsning på utstyr og stipendordninger for unge fremragende forskere.

Samtidig med ministerens optimisme kommer resultater fra Norsk Insitutt for Studier av Forskning og Utdanning (NIFU), som viser at Norges bevilgninger til forskning sank i perioden 1999-2001, mens de andre nordiske landene økte sin innsats i samme periode. Forsker Hans Skoie i NIFU sier til tidsskriftet Research Nordic at hovedgrunnen til denne situasjonen kan være lav investeringsgrad fra privat sektor i forskning i Norge sammenlignet med de andre nordiske landene. Norge gikk fra 1,65 av BNP i 1999 til 1,60 prosent i 2001, mens Sverige i samme periode gikk fra 3,42 til 4,28 prosent av BNP til forskning, melder Research Nordic.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her