Merverdimat basert på nye marine råstoffer

18.06.2007
– Vi tror vi kommer til å finne nye bioaktive stoffer i fisk- og sjømatkomponenter. Gjør vi det, kommer næringslivspartnere på banen og kan utvikle nye ernæringsprodukter til bekjempelse av livsstilssykdommer, basert på forskningsfunn fra havet, sier Rolf Kristian Berge, professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og leder for ett av tre nylanserte Nordic Centres of Excellence (NCoE) innen mat- og helseforskning.
 Merverdimat basert på nye marine råstoffer
Det nyetablerte nordiske forskningssenteret Nordisk Senter for marine Bioaktive stoffer og forebygging av livsstilssykdommer (MitoHealth) skal finne ut mer om hvordan mat fra havet kan motvirke moderne livsstilssykdommer. Nøyaktig hvilke stoffer i fisk er de helsemessig mest virksomme stoffene? Inneholder marine organismer andre bioaktive komponenter i tillegg til de kjente fiskeoljene? Kan disse være like helsebringende eller bedre, konsumert alene eller sammen med fiskeoljer? Av særlig interesse vil det være å studere marine proteiner eller proteinkomponenter. Utgangspunktet for dette forskningsprogrammet er forbrenningen av næringsstoffene i kroppens celler, som fortgår i de såkalte mitokondriene. Ideen er at ved å bedre forbrenningsprosessen i mitokondriene (Mito-), kan en motvirke utviklingen av ulike livsstilssykdommer(-Health). Det forventes at en i marine organismer kan finne aktive forbindelser som vil bidra til å bedre funksjonene til cellens mitokondrier.

Prosjektet har også ambisjoner om å utnytte resultatene til konkret nytte for forbrukeren. Blant målsetningene er utvikling av såkalt funksjonell mat for det nordiske markedet. Dette er matprodukter som kan ha spesifikke helseeffekter utover det et vanlig kosthold kan gi. Prosjektets næringslivspartner har allerede bidratt med råmateriale til forskningsprogrammet, som ledes fra UiB.

Dokumentasjonskrav utgjør en av hovedutfordringene innen utvikling og kommersialisering av funksjonell mat; identifisering av funksjonelle stoffer og dokumentasjon av stoffenes helsebringende egenskaper – både generelt og i de enkelte matproduktene. ”Det er her et omfattende, bredt nordisk samarbeidsprosjekt som vårt kan bidra med konkrete resultater og bidrag til næringslivet”, poengterte Berge i en presentasjon av prosjektet 4. juni 2007:
”Forskningen skaffer til veie helt nødvendig vitenskapelig dokumentasjon, og gir evalueringsgrunnlag for strenge vurderinger av matvaresikkerhet knytet til marine ernæringskomponenter.”

MitoHealth, Centre for BioactiveFood Components and Prevention of Lifestyle Diseases, er ett av tre forskningssentre innen mat, helse og ernæringsforskning som i skarp nordisk konkurranse er blitt tildelt statusen Nordic Centre of Excellence og fått støtte fra NordForsk til fem år med nordisk forskingssamarbeid. Det nye NordForsk-programmet NCoE Food, Nutrition & Health ble lansert med et kick-off seminar på Voksenåsen i Oslo 4. juni 2007.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her