Millionpris til dansk ”NorFA-professor”

10.02.2005
Professor Mads Melbye ved Statens Serum Institut i København er tildelt Novo Nordisk-prisen for 2005 på 1 million DKK. Melbye har bakgrunn både som NorFA-gjesteprofessor og har hatt en rekke forskerkurs med NorFA-støtte.
Melbye har arbeidet mye med data fra store befolkningsregistre, og har i den forbindelse hatt stor nytte av samarbeidet med blant annet forskere på Karolinska Institutet i Stockholm, der har var gjesteprofessor.

- Nettopp gjennom å samle ressursene i de ulike landene har vi fått mulighet til å skape unik og nyttig forskning. Det lages svært mange små studier, som ikke egentlig er vitenskapelig holdbare nettopp fordi grunnlagsmaterialet er for lite, sier Melbye. Han forteller at mye kom ut av gjesteprofessoratet.

- Samarbeidet vi opprettet, ga oss også mulighet til å ha felles PhD-studenter. Da gjesteprofessortiden på tre år var over, foretok vi en ”opptelling” og fant ut at vi hadde produsert 25 artikler hvor flere nordiske land var involvert, og at mange av artiklene var ranket svært høyt; i gjennomsnitt nådde de 10,8 på siteringsindeksen, sier han.

Selv står Melbye bak hver femte av alle originale vitenskapelige artikler fra dansk side som er offentliggjort i New England Journal of Medicine de siste 10 årene. Det er verdens mest anerkjente legevitenskaplige tidsskrift som mer enn noe annet fagtidsskrift setter den helsepolitiske dagsorden.

Epidemiologen har stor tro på samarbeid nettopp mellom de nordiske landene, særlig på grunn av landenes likhet og de unike befolkningsregistrene som finnes her.

- Vi har mulighet til å foreta store epidemiologiske studier bedre enn noen andre steder i verden. Dette må Norden satse på, for det er faktisk bare her vi har mulighet til å gjøre akkurat slike studier.

Mads Melbye var blant verdens første aidsforskere, og påviste epidemiologisk at sykdommen er en seksuelt overført lidelse. Han har også forsket på betydningen av virus for kreftutvikling hos mennesker. Melbyes forskergruppe har levert betydningsfulle resultater i forståelsen av hvordan et virus gir livmorhalskreft og at det samme virus kan framkalle kreft i endetarmen.

Nylig har hans forskergruppe dokumentert at Hodgins sykdom i noen tilfeller skyldes infeksjon med det såkalte Epstein-Barr-viruset. At samme virus framkaller nese-svelgkreft hos grønlendere, har Melbye studert i 20 år. Melbyes forskergruppe har også påvist at første trinn i utviklingen av akutt lymfatisk leukemi hos barn allerede skjer i fosterstadiet. Forskergruppen har også hatt avgjørende innflytelse på at de internasjonale anbefalinger for behandling av unge brystkreftrammede kvinner er blitt endret, noe som har vært med på å forbedre pasientenes overlevelse.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her