Mindre til forskning i norsk nasjonalbudsjett

12.05.2004
Norges regjering kutter i midlene til forskning i revidert nasjonalbudsjett. Norges forskningsråd mister 56 millioner kroner, mens Innovasjon Norge kuttes med 189 millioner kroner.
Om kuttene i revidert nasjonalbudsjett sier konstituert direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén:
-Dette er uheldig, og svekker forutsigbarhet og langsiktighet. Kuttene i år er ikke veldig dramatiske, men alle kutt er uheldige, og den generelt korte tidshorisonten i det norske budsjettsystemet er et problem for oss.

Men om regjeringen kutter mye i forskningsmidlene, setter de likevel av en milliard kroner til Fondet for forskning og nyskaping. Avkastningen av pengene forvaltes av Forskningsrådet og skal brukes til grunnforskning mot petroleumssektoren.
-Kapitalforhøyelsen i Forskningsfondet er en nyhet som drar i positiv retning. Fondering av forskningsinvesteringene gir et langsiktig perspektiv. Avkastningen av en milliard kroner vil kunne gi 47 millioner kroner årlig til en ekstra satsing på petroleumsforskning, slik regjeringen sier i sine premisser for investeringen, sier Hallén.
-Slike føringer på fondsavkastningen kan imidlertid være problematiske hvis de innvarsler en innretning av fondet som vil kunne undergrave en disponering ut fra bredere prioriteringsprosesser, sier Hallén, som konkluderer med at revidert nasjonalbudsjett ikke bringer Norge opp på OECD-nivå i andel til forskning av BNP.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her