Ministermøte om nordisk samvirke i høyere utdanning

08.04.2002
De nordiske undervisnings- og forskningsministrene diskuterte i et møte i København 5. april blant annet forventninger til nordisk samarbeid innen utdanning og forskning.
De nordiske undervisnings- og forskningsministrene diskuterte i et møte i København 5. april blant annet forventninger til nordisk samarbeid innen utdanning og forskning.

Ministrene godkjente retningslinjer for et kommende ministerrådsforslag om nye nordiske mobilitets- og støtteordninger innen utdanning og forskning. Utkastet til ministerrådsforslag skal behandles på ministrenes neste møte i juni, og skal sendes videre til Nordisk Råds sesjon i oktober.

Ministrene så positivt på universitetenes og høgskolenes rolle i regional utvikling. Norges forsknings- og utdanningsminister Kristin Clemet fortalte om Norges nye kvalitetsreform for høyere utdanning, hvor også samarbeid med næringslivet vektlegges. Flere av ministrene var også inne på universitetenes såkalte tredje oppgave. I tillegg til undervisning og forskning skal universitetene drive informasjonsarbeid overfor samfunnet i form av forskningsformidling, populærvitenskap og utdannelse for spesielle grupper.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her