Ministermøte om nordisk samvirke i høyere utdanning

08.04.2002
De nordiske undervisnings- og forskningsministrene diskuterte i et møte i København 5. april blant annet forventninger til nordisk samarbeid innen utdanning og forskning.
De nordiske undervisnings- og forskningsministrene diskuterte i et møte i København 5. april blant annet forventninger til nordisk samarbeid innen utdanning og forskning.

Ministrene godkjente retningslinjer for et kommende ministerrådsforslag om nye nordiske mobilitets- og støtteordninger innen utdanning og forskning. Utkastet til ministerrådsforslag skal behandles på ministrenes neste møte i juni, og skal sendes videre til Nordisk Råds sesjon i oktober.

Ministrene så positivt på universitetenes og høgskolenes rolle i regional utvikling. Norges forsknings- og utdanningsminister Kristin Clemet fortalte om Norges nye kvalitetsreform for høyere utdanning, hvor også samarbeid med næringslivet vektlegges. Flere av ministrene var også inne på universitetenes såkalte tredje oppgave. I tillegg til undervisning og forskning skal universitetene drive informasjonsarbeid overfor samfunnet i form av forskningsformidling, populærvitenskap og utdannelse for spesielle grupper.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her