Ministerrådet vil forske på mat og skog

16.08.2004
Nordisk ministerråd vil styrke forskningen på skog og næringsmidler. Det besluttet de nordiske ministrene for fiskeri, næringsmidler og jord- og skogbruk under sitt møte i Akureyri på Island nylig.
De nordiske ministrene understreker behovet for å prioritere forskning og overvåkning av skogen for å forstå hvordan den påvirkes av klimaforandring. De ønsker også få bedre oversikt over skogens evne til å redusere skadevirkningene av naturkatastrofer slik som ekstreme værforhold. Ministrene peker også på behovet for forskning som belyser hvilke tiltak som kan bidra til en bedre samordning mellom skogsdrift, økonomi og biologisk mangfold. De ønsker også å fremme bioenergi og bruk av miljøvennlige treprodukter og nye foredlingsmetoder.

På samme møte ble næringsmiddelforsking definert som et nytt innsatsområde. Ministerrådet peker på behovet for å analysere problemstillinger om sammenhenger mellom livsstil, kostvaner og helse for å bevare en god livskvalitet i Norden. Bakgrunnen er blant annet utfordringer knyttet til at stadig flere utvikler overvekt, og de helseproblemer som følger av det.

I tillegg vedtok de nordiske ministrene en ny strategi for å bevare de nordiske genressursene. Denne strategien ble utvidet til å omfatte genetiske ressurser innen fiske og fiskeoppdrett i tillegg til jord- og skogbrukets genetiske verdier.

Les mer hos Nordisk Ministerråd

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her