Minskade FoU-resurser i svenska högskolesektorn

18.03.2002
I en ny studie av finansieringssituationen för svensk forskning rekommenderar Vetenskapsrådet en kraftig nysatsning för att Sverige skall kunna behålla sin tätposition.
I en ny studie av finansieringssituationen för svensk forskning rekommenderar Vetenskapsrådet en kraftig nysatsning för att Sverige skall kunna behålla sin tätposition.

De faktiska resurserna till forskning vid universitet och högskolor har stått stilla eller minskat under 1990-talet. Offentliga medel har under perioden minskat med 1,6 miljarder kronor, samtidigt som omvärlden investerat allt mer i forskning. De senaste åren har visserligen sett ökade statliga insatser, men det mesta av den ökningen försvinner på grund av andra faktorer, t. ex. ökade kostnader på utförarnivå eller minskade medel från löntagarfondsstiftelserna.

De stagnerande ekonomiska resurserna har enligt Vetenskapsrådet lett till ett försämrat forskningsklimat, en trend som måste brytas genom en kraftfull satsning på fri forskning. Vetenskapsrådet vill få möjligheter att särskilt satsa bl.a. på återväxten av yngre forskare samt förstärka och skapa fler kreativa forskningsmiljöer.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsidor.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her