Mod en fælles nordisk policy for forskningsinfrastruktur?

Formand for forskningsinfrastruktur ved det svenske forskningsråd Kerstin Eliasson og NordForsks direktør Gunnel Gustafsson

Mod en fælles nordisk policy for forskningsinfrastruktur?

03.12.2013
Det er bred enighed om, at forskningsinfrastruktur er en forudsætning for god forskning inden for stadig flere fagområder. Men der er ikke enighed blandt de nordiske lande om, hvordan vi opnår det bedst mulige samarbejde på området. For forskningsinfrastruktur er omkostningsfyldt, og behovene er forskellige, så mange interesser skal forenes.

Det svenske uddannelsesministerium, Vetenskapsrådet, Nordisk Ministerråd og NordForsk afholdt 27.-28. november 2013 konferencen Joint Nordic Focus on Research Infrastructures - Looking to the Future i Stockholm. Fokus var på, hvordan vi i Norden bedst muligt kan samarbejde om de økonomiske og faglige investeringer på området.

Kerstin Eliasson, formand for forskningsinfrastruktur ved det svenske forskningsråd Vetenskapsrådet, indledte dagene sammen med statssekretær Peter Honeth, generalsekretær i Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten, NordForsks direktør Gunnel Gustafsson og formand for NordForsks højniveaugruppe for forskningsinfrastruktur Lars Börjesson. Alle var enige om, at samarbejdet i Norden skal styrkes de kommende år.

Kerstin Eliasson

 

Eliasson glædede sig over, hvor meget der er sket på området siden seneste konference i efteråret 2008.

- Siden sidst har vi udarbejdet Mission Statements for områderne uddannelse og kompetenceudvikling, e-Science/e-Infrastruktur, klima og miljø, sundhed og velfærd samt materialer og molekyler. I år ser vi på, hvad det er muligt at opnå og i hvilken rækkefølge. Det er fantastisk at se, at så mange mener, at nordisk samarbejde er vigtigt og ser fordelene ved at arbejde sammen og få større indsigt.

Dagfinn Høybråten

Høybråten understregede samme holdning:

- Vi har en gylden mulighed i Norden at dele vores data. Og det er muligt, fordi vi stoler på hinanden. Vi må skabe de bedst mulige forhold for vores forskere, og det er lettere at gøre, når vi gør det sammen – når vi deler byrder og succeser.

Gunnel Gustafsson satte ambitionerne højt fra startmed et ønske om, at NordForsk omsætter drøftelserne til handling og skaber merværdi over de nordiske landegrænser via en fælles nordisk forskningsinfrastrukturpolicy. Lars Börjesson tilsluttede sig, at det nordiske samarbejde er kommet langt siden forrige konference og så et stort potentiale for yderligere koordinering på det politiske niveau.

Deltagerne samledes i tre grupper med fokus på henholdsvis sundhed og velfærd, klima og miljø og materialeforskning. Her drøftedes områdernes infrastrukturbehov ud fra udkast til Mission Statements.

 

En samlet nordisk policy?

Konferencen sluttede med en diskussion af, om vi skal stræbe efter at lave en fælles nordisk policy – startende med et nordisk overblik.

Katarina Bjelke

Sverige støttede dette synspunkt, og departementsråd i det svenske uddannelsesministerium Katarina Bjelke fortalte:

- Vi har i det svenske uddannelsesministerium fokus på forskningsinfrastruktur og på, hvor vi kan finde nordisk merværdi og videreudvikle det samarbejde, vi allerede har i Norden. Et konstruktivt næste skridt kunne være, at NordForsk vil lægge vægt på uddannelse på området. Og jeg tror, det vil være en stor fordel, hvis vi kan lave et nordisk kort over eksisterende infrastrukturer, så vi kan tilgængeliggøre den viden og ekspertise, vi har, og prioritere bedst muligt blandt de mange vigtige investeringer.

 

Danmark, repræsenteret ved kontorchef for Forskningsinfrastruktur i det danske Uddannelsesministerium Peter Sloth, var uenig:

Peter Sloth

 

- Jeg kan ikke se for mig, at vi laver en fælles nordisk forskningsinfrastrukturpolitik. Vi agerer på en europæisk scene, og det bliver for svært at forpligte sig bredt på det nordiske niveau. Danmark vil derimod gerne samarbejde med nordiske partnere fra projekt til projekt og om særlige problemstillinger og analyser. Her kan Nordforsk have en rolle.

 

Gunnel Gustafsson tænkte anderledes:Gunnel Gustafsson

- Det her handler om et nyt mind set. Vi har brug for et overblik over nordiske initiativer og prioriteter. Lad os tænke nordisk! Vi vil alle sammen vinde, hvis vi samarbejder.

 

En opsummering af konferencen kan downloades her.

 

 

 

 

Konferencen Joint Nordic Focus on Research Infrastructures - Looking to the Future blev afholdt den 27.-28. November 2013 i Stockholm som en del af Nordisk Ministerråds svenske formandskabsprogram. Arrangørerne var Vetenskapsrådet, Nordisk Ministerråd, Uddannelsesministeriet i Sverige og NordForsk.

 

 

Tekst: Linn Hoff Jensen

Billeder: Per Westergård

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her