Molekylärmedicinprogram lanserat

10.11.2003
Lanseringen av ett Nordic Centre of Excellence (NCoE)-program i molekylärmedicin är starten på ett gemensamt försök att stärka och synliggöra den nordiska forskningen och forskarutbildningen inom fältet. Med gemensam finansiering från Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning (NOS-M), NorFA och Nordiska ministerrådet kommer NCoE-programmet att löpa under 2004-2009 med en total årlig budget på ca 9 million DKK.
Lanseringen av ett Nordic Centre of Excellence (NCoE)-program i molekylärmedicin den 7 november 2003 är starten på ett gemensamt försök att ytterligare stärka och synliggöra den nordiska forskningen och forskarutbildningen inom fältet. Med gemensam finansiering från Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning (NOS-M), NorFA och Nordiska ministerrådet kommer NCoE-programmet att löpa under 2004-2009 med en total årlig budget på ca 9 million DKK (ca 1.2 million EURO) avsedd för femårigt stöd av nätverks-baserade forskningscentra, NCoEs.

Huvudmålet för programmet är att skapa nordisk förstärkning, ”Nordic added value”, genom att främja vetenskaplig excellens, forskarutbildning, samarbeten och mobilitet av forskare inom Norden.

Molekylärmedicin är ett forskningsområde där de nordiska länderna ligger långt fram och där ”added value” kan förväntas av programmet. Med en sammanlagd befolkning på 24 miljoner invånare, väletablerade samlingar av patientprover (biobanker), likartade nationella sjukvårdsystem av hög kvalitet och med pålitliga patientregister, noggranna befolknings- och epidemiologiska register, och en stark tradition inom biomedicinsk och genetisk forskning liksom inom informationsteknologi, utgör de nordiska länderna en unik möjlighet för etablerandet av NCoE-programmet. Programmet avser att stödja grundforskning inom molekylärmedicin, inklusive (1) molekylärepidemiologiska studier, med målet att klarlägga den genetiska bakgrunden för gemensamma (folk)sjukdomar, (2) postgenomisk forskning om molekylära mekanismer för dessa sjukdomar; nyckeln till förbättrad diagnostik, behandling och prevention, samt (3) translationsforskning, för att omsätta resultaten till kliniken.

Programmet är öppet för ansökningar från alla forskningsgrupper eller enheter från universitet och andra forskningsinstitut (som utför grundforskning inom molekylärmedicin). De individuella forskningsgrupperna eller enheterna ska uppvisa mycket hög eller utomordentlig vetenskaplig kvalitet. Finansieringen från programmet är avsett att komplettera forskningsfinansiering från nationella källor och kan användas till kostnader för gästforskare och postdocs, för rekrytering av nordiska doktorander, för forskarutbildning och för att täcka extrakostnader för administration och samordning.

I juni 2004 kommer två eller tre NCoEs att ha valts ut i ett konkurrensbaserat två-stegsförfarande. Efter att ha inkommit med en “Pre-proposal” (deadline den 12 januari 2004) med en välstrukturerad översikt över den sökandes planer för ett NCoE kommer ett antal kandidater att väljas ut för att lämna in en fullständig ansökan. Samtliga urval kommer att baseras på en grundlig vetenskaplig, kollegial granskning utförd av en icke-nordisk expertpanel. Finansiering av programmets NCoEs är planerad att påbörjas i slutet av 2004.

Detaljerad information om NCoE-programmet och alla ansökningshandlingar finns tillgängliga på hemsidan för Vetenskapsrådet – Ämnesrådet för medicin (http://www.vr.se/medicin/), värd för NCoE-programmets sekretariat.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her