– NordForsk skal være en synlig og ettertraktet samarbeidspartner

– NordForsk skal være en synlig og ettertraktet samarbeidspartner

05.01.2018
1. januar 2018 tok Arne Flåøyen over direktørstolen i NordForsk. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i det norske Veterinærinstituttet, der han har vært forsker og leder i over 20 år. – Jeg ser på NordForsk som en katalysator for nordisk forskningssamarbeid og mitt mål er å gjøre NordForsk til en enda mer synlig og ettertraktet samarbeidspartner i det nordiske forskningssystemet, sier Arne Flåøyen.

– Det er to ting som har preget min yrkeskarriere. Jeg har vært glødende opptatt av forskning og jeg har vært opptatt av samarbeid, og da særlig internasjonalt samarbeid. Som forskningsgruppeleder, og som avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet med ansvar for forskning i mange år, er jeg overbevist om at forskningen blir bedre hvis man får de beste på et område til å samarbeide. I tillegg blir vi bedre forskere av å utveksle erfaringer og motta impulser fra kolleger i andre fagmiljøer og land, sier Arne Flåøyen og utdyper:

– Som leder for en styringsgruppe innenfor det som da het NOVA-universitetet (Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University), fikk jeg tent et engasjement for nordisk samarbeid. Jeg fikk erfaringer som overbeviste meg om at Norden som kulturelt og «strukturelt» fellesskap har stor verdi, og i tillegg har våre land mye felles gjennom historie, språk, verdigrunnlag og utvikling. Hver for oss er vi små, men sammen kan vi være med på å løse de store samfunnsutfordringene.

–Vi kan være med på å sikre den nordiske samfunnsmodellen, og ikke minst kan vi hjelpe våre forskere å slå igjennom på den internasjonale forskningsarenaen. Jeg gleder meg til å starte i NordForsk, og det blir spennende å få jobbe for å utvikle det nordiske forskningssamarbeidet. Jeg motiveres av å få muligheten til å arbeide for at det nordiske fellesskapet skal styrkes i en verden i endring.

20 år som forsker og leder

Arne Flåøyen er utdannet veterinær, har drevet med klinisk forskning innen veterinærmedisin, og han legger nå bak seg 20 år i det norske Veterinærinstituttet, både som forsker og leder.

– Jeg begynte med forskning under det andre studieåret på veterinærhøgskolen, kjørte feltforsøk hver sommer frem til jeg var ferdig utdannet dyrlege, og fullførte min PhD kort tid etter. Jeg publiserte mye de 10–12 første årene av min karriere og oppnådde professorkompetanse. Samtidig innså jeg at min styrke lå i ledelse framfor å drive egen forskning, og valgte derfor å satse på en lederkarriere. Blant annet tok jeg en Master of Management ved BI, sier Flåøyen.

Fra 2011 til 2015 satt NordForsks nye direktør i Norges forskningsråds divisjonsstyre for vitenskap - et verv som har gitt ham gode erfaringer å ta med seg inn i ny jobb.

– Divisjonsstyret for vitenskap har ansvar for finansiering av grunnforskning, fri forskning, vitenskapelig utstyr og infrastruktur. Siden jeg kommer fra instituttsektoren som særlig jobber med anvendt forskning, ga dette arbeidet meg verdifull innsikt i både grunnforskning og premissene som påvirker forskningskvalitet i universitetssektoren. Denne kunnskapen vil jeg dra nytte av i jobben som direktør for NordForsk, sier han.

Tar over etter Gunnel Gustafsson

Gunnel Gustafsson har ledet NordForsk siden 2010 og satt tidligere også i organisasjonens styre. Det er derfor ikke hvem som helst Flåøyen etterfølger i direktørstolen.

– Gunnel Gustafsson har ledet NordForsk i åtte av de 12 årene organisasjonen har eksistert. Hun har en unik erfaring og kunnskap om nordisk forskningssamarbeid. Sammen med dyktige kolleger i NordForsks sekretariatet ser jeg frem til å bygge videre på de resultatene som er oppnådd under hennes ledelse, sier han.

Bred internasjonal erfaring

Flåøyen har bred erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid, blant annet gjennom egen forskning og som Project Officer i Europakommisjonen. Han har også vært evaluator av EU-forskningssøknader.

– Jeg har deltatt i internasjonalt forskningssamarbeid, bygd forskergrupper og nettverk. Som Project Officer fikk jeg innsikt i og erfaring fra hvordan EU-forskningen fungerer både politisk, strategisk og operativt, sier han.

Vil samarbeide tett med forskningsrådene i Norden

Flåøyen mener NordForsk må anerkjennes som en tilrettelegger for godt forskningssamarbeid og ikke bli oppfattet som en konkurrent til nasjonale forskningsråd eller til EU.

– Jeg ser på NordForsk som en pådriver og tilrettelegger for nordisk forskningssamarbeid. NordForsk må ha god dialog med de nasjonale forskningsfinansierende institusjonene og være den plattformen de ønsker å bruke for å fremme god og relevant forskning i, for og om Norden. NordForsk har ansvar for en helt spesiell nisje i forskningssystemet i Norden, og på det området skal NordForsk være tydelig, synlig, tett på og tilgjengelig. Vi skal borge for god kvalitet og NordForsk skal oppleves som lyttende og fleksibel, avslutter Arne Flåøyen.

Høybråten ser frem til samarbeidet

Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, ser frem til samarbeidet med Flåøyen.

– I Arne Flåøyen får NordForsk en ny leder med bred erfaring fra forskning og samfunn. Jeg ser fram til samspillet om den videre utvikling av nordisk samarbeid på forskningsområdet, sier Høybråten.

Om Arne Flåøyen

Født: 27. juli 1962

Nasjonalitet: Norsk

Aktuell: Flåøyen overtok direktørstolen i NordForsk etter Gunnel Gustafsson, som har ledet organisasjonen siden 2010.

Utdanning: Er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole, og er dr.scient. og dr.med. vet fra samme sted. Har også en Master of management fra Handelshøyskolen BI.

Bakgrunn: Kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for fiskehelse i det norske Veterinærinstituttet. Flåøyen har internasjonal erfaring fra sitt arbeid som Project Officer i Europakommisjonens generaldirektorat for forskning; området landbruk, mat og bioteknologi og satt fra 2011 til 2015 i Norges forskningsråds divisjonsstyre for vitenskap.

Tekst: Tor Martin Nilsen

Bilde: Kurt Gaasø

Artikkelen er tidligere publisert i NordForsk Magasin 2017

Arne Flåøyen  - Direktør
Kontaktperson Arne Flåøyen
Direktør
Work + 47 482 24 286
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her