Næringslivet bør inn i finsk doktorutdanning

14.02.2006
Doktorgradsutdanningen ved finske universiteter bør i større grad inkludere samarbeid med næringslivet og forskningsinstituttene. En doktorgrad bør kvalifisere for forskningsarbeid både i offentlig og privat sektor. Det mener et utvalg som har sett på utvikling av den finske doktorgradsutdanningen.
Karriereplanlegging, utvikling av sosial kompetanse og hva arbeidslivet forventer av en nyutdannet doktor, er andre elementer som doktorgradutdanningen bør legge vekt på ifølge arbeidsgruppen.

Antallet plasser i forskerskolene bør økes til 2000 plasser fra og med 2012, og utdanningen bør effektiviseres slik at den kan gjennomføres i løpet av 4 år.

Les mer hos det finske Undervisningsministeriet
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her