Næringslivs-PhD: et vellykket konsept for alle parter

10.04.2007
98 % av virksomheter som deltar i et såkalt næringslivs-PhD-program er så fornøyde at de kunne tenke seg å delta i nye tilsvarende programmer. Det viser en undersøkelse utført av Rådet for teknologi og innovasjon i Danmark.
Knappe 50 % av selskapene mener at deltagelsen i PhD-programmet har ført til økt omsetning og konkurranseevne for bedriften, eller de har tegnet nye patenter søm følge av samarbeidet.

I følge kandidatenes veiledere betyr næringslivssamarbeidet styrket kompetanse for universitetene også, både praktisk og teoretisk.

Næringslivs-PhD-kandidater er ansatt i en privat virksomhet mens de tar doktorgraden. Lønnstilskudd er en del av ordningen. Kandidatene arbeider med et forskningsprosjekt for bedriften de er ansatt i, men har veileder ved det universitetet eller forskningsinstituttet de kommer fra. Universitetet er ansvarlig for tildeling av doktorgraden.

Næringslivs-PhD-programmer har som mål å bygge bro mellom akademia og det private næringslivet. Den danske undersøkelsen viser at ordningen lykkes: Omkring 80 % av næringslivs-PhD-kandidatene blir ansatt i privat virksomhet etter avslutet doktorgrad. Veilederne ved universitetene fastholder imidlertid også at næringslivskandidatene er minst like godt rustet til vitenskapelige stillinger ved deres institusjon, som det tradisjonelle PhD-kandidater er.

Den danske ”ErhvervsPhD-ordningen” er åpen for dansk industri og PhD-kandidater fra forskningsinstitusjoner over hele verden.

(http://fist.dk/site/forside/nyheder/pressemeddelelser/2007/det-betaler-sig-at-bruge-erhvervsphd-ordningen-det-viser, 20070330 10:45.)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her