Nationell undersökning av svenska doktorander

20.01.2003
Svenska Högskoleverket skall ta reda på vad doktoranderna tycker om forskarutbildningen i undersökningen Doktorandspegeln.
Svenska Högskoleverket skall ta reda på vad doktoranderna tycker om forskarutbildningen i undersökningen Doktorandspegeln.

10 000 av Sveriges 18 000 doktorander har fått en enkät att fylla i. Frågorna handlar bland annat om hur mycket tid doktoranderna lägger ned på sina studier och hur studierna finansieras. Doktorandernas syn på kurserna, handledningen och arbetsmiljön ska också undersökas, liksom om de någon gång känt sig diskriminerade eller särbehandlade.

Doktorandspegelns resultat kommer att kunna brytas ner per lärosäte och ämnesområde. Det gör det möjligt för högskolorna att jämföra sig med varandra och att se inom vilka områden det krävs förbättringar. Undersökningen skall vara klar i september. Enkäten finns på http://www.hsv.se/doktorandspegeln.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her