Nedskjæringer trussel mot dansk forskning

07.03.2002
De statlige forskningsrådene i Danmark konstaterer i en felles uttalelse at forslaget til det danske statsbudsjettet (finansloven) for 2002 innebærer en nedgang på nesten 30 prosent i 2002 og 2003 i forskning finansiert av forskningsrådene.
De statlige forskningsrådene i Danmark konstaterer i en felles uttalelse at forslaget til det danske statsbudsjettet (finansloven) for 2002 innebærer en nedgang på nesten 30 prosent i 2002 og 2003 i forskning finansiert av forskningsrådene.

Samtidig er universitetenes og sektorforskningens økonomi presset. I følge forskningsrådenes formenn er regjeringens forskningspolitikk på kollisjonskurs med nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling, der kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere.

Les mer på forskningsrådenes hjemmesider og Analyseinstitut for forskning.

Les i NorFAs nyheter: Den danske forskningsministers uttalelser i sakens anledning.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her