Nedskjæringer trussel mot dansk forskning

07.03.2002
De statlige forskningsrådene i Danmark konstaterer i en felles uttalelse at forslaget til det danske statsbudsjettet (finansloven) for 2002 innebærer en nedgang på nesten 30 prosent i 2002 og 2003 i forskning finansiert av forskningsrådene.
De statlige forskningsrådene i Danmark konstaterer i en felles uttalelse at forslaget til det danske statsbudsjettet (finansloven) for 2002 innebærer en nedgang på nesten 30 prosent i 2002 og 2003 i forskning finansiert av forskningsrådene.

Samtidig er universitetenes og sektorforskningens økonomi presset. I følge forskningsrådenes formenn er regjeringens forskningspolitikk på kollisjonskurs med nasjonal og internasjonal samfunnsutvikling, der kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere.

Les mer på forskningsrådenes hjemmesider og Analyseinstitut for forskning.

Les i NorFAs nyheter: Den danske forskningsministers uttalelser i sakens anledning.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her