Nettverk for synkrotron- og nøytroninfrastruktur

07.07.2014
Nettverket skal fremme bruk av synkrotron- og nøytroninfrastruktur i forskning.

Nettverket er finansiert med 500.000 NOK over to år, 2015 – 2016. Ansvarlige for nettverket er MAX-IV gjennom direktør for Life Science, Tomas Lundqvist, og Center for neutron scattering ved Uppsala Universitetet gjennom Professor Adrian Rennie, med assosierte forskere Maja Hellsing og Martin Sahlberg.

Investeringer i forskningsinfrastruktur er betydelige på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå, blant annet gjennom ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). En av de større satsingene i Sverige, Danmark og Norge er på synkrotroninfrastruktur gjennom European Spallation Source (ESS).  For å styrke synkrotron- og nøytronnettverkene blir det etablert et nettverk med gjensidig kunnskapsoverføring og etablering av best practices i bruk av forskningsinfrastruktur.

Viktige målsetninger for nettverket er mobilisering av nye forskningsmiljøer til å ta i bruk synkrotron- og/eller nøytroninfrastruktur i forskningen, introduksjon og opptrening av yngre forskere i bruk av avansert infrastruktur, sterkere tilknytning til europeiske forskningsmiljøer og promotering av nordisk forskning som bruker synkrotron- og nøytroninfrastruktur. 

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her