Nettverk for synkrotron og neutron infrastruktur

07.07.2014
Nettverket skal fremme bruk av synkrotron og neutron infrastruktur i forskning.

Nettverket er finansiert med 500.000 NOK over to år, 2015 – 2016. Ansvarlige for nettverket er på MAX-IV forskningsinfrastruktur direktør for Life Science, Tomas Lundqvist, og på Uppsala Universitetet Professor Adrian Rennie, Center for neutron scattering, med assosierte forskere Maja Hellsing and Martin Sahlberg.

Investeringer i forskningsinfrastruktur er betydelige på nasjonal, Nordisk og Europeisk nivå, blant annet gjennom ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). En av de større satsningene i Sverige, Danmark og Norge er på Synkrotron infrastruktur på European Spallation Source (ESS).  For å styrke synkrotron og neutron nettverkene blir det etablert en nettverk med gjensidig kunnskapsoverføring og etablering av best practices i bruk av forskningsinfrastruktur.

Viktige målsetninger for nettverket er mobilisering av nye forskningsmiljøer til å ta i bruk synkrotron og/eller neutron infrastruktur i forskningen, introduksjon og opptrening av yngre forskere i bruk av avansert infrastruktur, sterkere tilknytning til Europeiske forskningsmiljøer og promotering av Nordisk forskning som bruker synkrotron og neutron infrastruktur. 

Jostein K. Sundet - Seniorrådgiver
Kontaktperson Jostein K. Sundet
Seniorrådgiver
Work +47 996 01 848
Nyhetsbrev
Facebook