Utlysning av midler til nettverk om biomasse

30.01.2015
Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ) og Samnordisk skogforskning (SNS) lyser ut midler til nettverksaktiviteter.
Utlysning av midler til nettverk om biomasse

Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Tema for fellesutlysningen er utnyttelse av biomasse og arealbruk i forbindelse med produksjon av biomasse. Målet er å bidra til internasjonalt, tverrsektorielt samarbeid om temaet blant forskere og andre interessenter innen jord- og skogbruk.

Mer informasjon om utlysningen kan finnes på nettsidene til Samnordisk skogforskning og Nordisk komité for jordbruks- og matforskning. Søknadsfrist er 26. april 2015.


Tekst: Eivind Sætre

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her