Utlysning av midler til nettverk om biomasse

30.01.2015
Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ) og Samnordisk skogforskning (SNS) lyser ut midler til nettverksaktiviteter.
Utlysning av midler til nettverk om biomasse

Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Tema for fellesutlysningen er utnyttelse av biomasse og arealbruk i forbindelse med produksjon av biomasse. Målet er å bidra til internasjonalt, tverrsektorielt samarbeid om temaet blant forskere og andre interessenter innen jord- og skogbruk.

Mer informasjon om utlysningen kan finnes på nettsidene til Samnordisk skogforskning og Nordisk komité for jordbruks- og matforskning. Søknadsfrist er 26. april 2015.


Tekst: Eivind Sætre

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her