Ny utlysning i Toppforskningsinitiativet: Samarbeidsprosjekter om grønn vekst i en kontekst av klimaendringer

Ny utlysning i Toppforskningsinitiativet: Samarbeidsprosjekter om grønn vekst i en kontekst av klimaendringer

19.12.2012
Toppforskningsinitiativet har lansert en ny utlysning som har som målsetning å støtte opp under utviklingen av nye og bærekraftige løsninger som fremmer grønn vekst i Norden. Dette skal blant annet gjøres ved å bygge videre på de styrkeposisjoner som er oppnådd innen nordisk forskningssamarbeid på området klima, energi og miljø. Utlysningen skal også fremme samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og samfunnet for øvrig på disse områdene.

Utlysningen kombinerer målsettingene i de to programmene i Toppforskningsinitiativet Effektstudier og tilpasning til klimaendringer og Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren med et grønn vekst – perspektiv.

Utlysningen er åpen for internasjonale konsortier av forskningsmiljøer fra ulike sektorer, med fokus på deltakelse også fra næringslivet. Konsortiene må bestå av deltakere fra minst tre nordiske land, og søkeren må være en juridisk enhet basert i et av de nordiske landene.

Les hele utlysningen her

 

Tekst: Marius Hagen

    Nyhetsbrev

    Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

    Abonnér her