Nye muligheter for prosjektstøtte i Arktis

16.11.2012
Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram har åpnet for søknader om økonomisk støtte i 2013 til nye prosjektforslag samt til videreføring av eksisterende prosjekter.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook