Europeisk samarbeid og Open Access

16.01.2014
Å sørge for at forskningsresultater blir gjort offentlig tilgjengelige vil føre til bedre vitenskap og et styrket kunnskapssamfunn. Dette er tema for den første utgaven av det europeiske forskningsområdets (ERA) nyhetsbrev.
Europeisk samarbeid og Open Access

Foto: Europakommisjonen

Hva gjør EU og det europeiske forskningssamfunnet for å oppmuntre til fri tilgang til forskningsresultater? Hvilke barrierer står fremdeles i veien for å få til dette?

Dette er noen av de sentrale spørsmålene i det første utgaven av ERA nyhetsbrev. Med disse nyhetsbrevene ønsker Europakommisjonen og europeiske interessentorganisasjoner, inkludert NordForsk, å skape en arena for diskusjon og debatt for problemstillinger omkring ERA.

Les nyhetsbrevet fra det europeiske forskningsområdet her

Se også: Fortsatt samarbeid på vei mot ERA

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her