Norden – en foregangsregion innen eInfrastruktur

Norden – en foregangsregion innen eInfrastruktur

10.10.2012
Programdirektør for NordForsks eScience globaliseringsinitiativ, Sverker Holmgren har blitt utnevnt til styreleder for e-IRG. e-IRG er en ressursgruppe som legger det strategiske grunnlaget for eInfrastruktur i Europa. Han tar over pinnen etter den nyutnevnte direktøren for NeIC (Nordic eInfrastructure Collaboration), Gudmund Høst. NeIC er et samarbeid mellom de nordiske landene for å tilrettelegge for bedre eInfrastruktur i de nordiske forskningsmiljøene.

eInfrastruktur - et globalt satsningsområde

En velfungerende elektronisk infrastruktur (eInfrastruktur) er en uunnværlig del av moderne tverrfaglig og transnasjonal forskning. Utviklingen av eInfrastruktur gir muligheten til at store mengder data og krevende regneoperasjoner distribueres uavhengig av geografiske avstander og muliggjør internasjonale forskningssamarbeider. De asiatiske landene satser massivt på infrastrukturinvesteringer og ligger langt fremme. EUs offensive målsetning, som er nedfelt i Horizon 2020, om å være den mest konkurransedyktige regionen, fordrer en sterk satsning på eInfrastruktur. Ressursgruppa e-IRG har en viktig rolle i å tilrettelegge for å nå dette målet. e-IRG ble opprettet i 2003 og har som hovedmålsetning å bygge et politisk, teknologisk og administrativt rammeverk for den elektroniske eInfrastrukturen i Europa. Sentralt i det fremtidige arbeidet vil være å forankre arbeidet, og støtte opp under både nasjonale og regionale satsninger innen feltet.

Norden vekker oppsikt

Påtroppende styreleder Sverker Holmgren mener Norden har kommet svært langt i utviklingen av eInfrastruktur: - Mange av målsetningene som e-IRG peker på som strategisk viktig er allerede gjennomført i Norden.  Mange av NordForsk sine programmer og prosjekter har stor nytte av arbeidet som gjøres med eInfrastruktur. NeIC skal koordinere arbeidet med eInfrastruktur i Norden, og vil sikre mer effektiv bruk og koordinering av de allerede eksisterende datanettverkene i de nasjonale forskningsmiljøene. I Europa vekker dette arbeidet oppsikt. Norden er en av få regioner som har utviklet et modent samarbeid om denne typen infrastruktur, blant annet i CERN-samarbeidet. Det er stor politisk vilje i Norden å satse på utviklingen av eInfrastruktur. Sterke forskningsmiljøer innen helse, biovitenskap og klima har stort behov for god eInfrastruktur. Den nordiske satsningen innen dette feltet vil derfor gi stor gevinst i form av effektivisering og distribusjon av forskningen på tvers av landegrenser og fagdisipliner.

Tekst: Marius Hagen /Bilde: Shutterstock

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her