Norden innfører Bolognaprosessen i god stil

29.05.2007
En statusgjennomgang av hvordan de europeiske landene ligger an i gjennomføring av Bolognaprosessen, viser at de nordiske landene gjør det svært godt. Utfordringer som gjenstår, knytter seg til samarbeid og internasjonalisering.
Statusrapporten evaluerer landenes gjennomføringsstatus for 12 nøkkelindikatorer etter et 5-trinns system, hvor 5 (mørk grønn fargekode) er ”best” og betyr tilfredsstillende sluttført prosess. Alle de nordiske landene har mange ”mørk grønne” indikatorer, med Norge på topp med hele 11 femmere, mens Island har færrest slike med sine sju. Fire av de øvrige fem indikatorene for Island er imidlertid firere (”lys grønne”). Den eneste treeren er i internasjonal medvirkning i kvalitetssikringen – en indikator som også Danmark, Sverige og Finland skårer relativt svakt på.

Rapporten konkluderer med at innføringen av Bolognaprosessen i Europa er i rute, og utsiktene for å nå prosessens målsetninger innen 2010 er gode. Resultatene varierer imidlertid en del landene i mellom, og enkelte indikatorer viser jevnt over svakere status. For de nordiske landene ser det ut til at fremtidige utfordringer mht. innføring av Bolognaprosessen særlig omhandler implementering av nasjonale rammeverk for kvalifisering, internasjonalisering og forsker-/ studentmobilitet, samarbeid mellom forskning og utdanning samt mellom akademia og næringslivet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her