-Norden inskruvar sig i internationellt samarbete

01.01.2004
Under konferensen "Kvalitetssikring i forskeruddannelsen" som NorFA och danska Forskningsstyrelsen arrangerade 3 november 2003, sa Per Unckel i sin inledning att nordisk samarbete har gått från "lokal cykelverkstad till globalt företag".

Generalsekreterare i Nordiska ministerrådet, Per Unckel, känner igen många av forsknings- och utbildningsproblemen från sin tid som utbildningsminister i Sverige, och sa at några av dessa problem tyvärr verkar eviga. Lösningen finner man enligt Unckel i EU och det globala samhället:
- EU kommer att styra Europas politiska framtid och Norden måste finna samarbetsformer och allianspartners inom denna ram. Vi måste koncentrera oss på det riktigt viktiga och inte syssla med alla nationella "darlings", sa Per Unckel.


Norden + Baltikum = sant
Generalsekreteraren rekommenderar att man i Norden stärker det han kallade nordiska värderingar, till exempel miljön som en integrerat del av samhällsutvecklingen. Han vill också att man står vakt om den nordiska identiteten samtidigt som man gör den internationella rösten stärkare. Vi behöver kompensera för de nordiska ländernas litenhet genom kunskap och innovation och behöver vänner som de Baltiska länderna.

NorFA påverkas
Nordiska mininsterrådet vill nu fördela uppgifterna och göra gemensamma ansträngelser för att nå dessa mål, sa Per Unckel med henvisning till vitboken om Norden som en gemensam forskningsregion.
- Detta kommer att påverka NorFA, som kanske är den viktigaste av våra institutioner, avslutade Per Unckel.

Inkomna papers från konferensen:
Hans Siggaard Jensen:
Formålet med forskeruddannelse (ppt-presentation)

Ove Poulsen:
Om kvalitet i forskeruddannelserne - er der forskelle mellem producenter og aftagere? (ppt-presentation)

Jón Atli Benediktsson:
Comments on ”How to assure quality in research training?” (ppt-presentation)

Ossi V. Lindqvist:
Do the Countries and the Institutions Have Different Perspectives? (word på engelska)

Marja Makarow:
Quality in researcher training - differences between disciplines (ppt-presentation)

Oddvar Haugland:
Godkjenning/akkreditering av forskerutdanning: Norske erfaringer (word)
Vedlegg (ppt)

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her