-Norden kan bli superrregion

06.05.2003
Under seminaret Nordic region’s research collaboration and the development of ERA i Brussel i april 2003 ble det stadfestet at Norden kan videreutvikles til et at verdens mest attraktive forskningsområder, og at Norden dermed kan være et springbrett inn i European Research Area (ERA).
Under seminaret Nordic region’s research collaboration and the development of ERA i Brussel i april 2003 ble det stadfestet at Norden kan videreutvikles til et at verdens mest attraktive forskningsområder, og at Norden dermed kan være et springbrett inn i European Research Area (ERA).

Nordisk forskningssamarbeid vil få et mer eksternt rettet fokus, og mange nordiske forskernettverk omfatter også internasjonale miljøer. Også enkelte av de nordiske landenes EU-medlemskap bidrar til Nordens utadrettede fokus. Dette var synspunkter som kom frem under seminaret, der også NorFA deltok med en presentasjon av nordiske forskerskoler.

Richard Escritt fra EU-Kommisjonen presenterte sitt syn på ERA. Han mener ERA har ført til økt bevissthet om forskning blant politikere, noe som i sin tur har resultert i økte bevilgninger til forskning i Europa de siste årene.

Les mer på Norges Forskningsråds hjemmeside og på CORDIS.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her