-Norden kan bli superrregion

06.05.2003
Under seminaret Nordic region’s research collaboration and the development of ERA i Brussel i april 2003 ble det stadfestet at Norden kan videreutvikles til et at verdens mest attraktive forskningsområder, og at Norden dermed kan være et springbrett inn i European Research Area (ERA).
Under seminaret Nordic region’s research collaboration and the development of ERA i Brussel i april 2003 ble det stadfestet at Norden kan videreutvikles til et at verdens mest attraktive forskningsområder, og at Norden dermed kan være et springbrett inn i European Research Area (ERA).

Nordisk forskningssamarbeid vil få et mer eksternt rettet fokus, og mange nordiske forskernettverk omfatter også internasjonale miljøer. Også enkelte av de nordiske landenes EU-medlemskap bidrar til Nordens utadrettede fokus. Dette var synspunkter som kom frem under seminaret, der også NorFA deltok med en presentasjon av nordiske forskerskoler.

Richard Escritt fra EU-Kommisjonen presenterte sitt syn på ERA. Han mener ERA har ført til økt bevissthet om forskning blant politikere, noe som i sin tur har resultert i økte bevilgninger til forskning i Europa de siste årene.

Les mer på Norges Forskningsråds hjemmeside og på CORDIS.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her