Norden og Bolognaprosessen

07.10.2002
I en uttalelse fra møtet for nordisk universitetsledelse i Tromsø i august heter det blant annet at forskerutdanning bør prioriteres i det nordiske universitetssamarbeidet. Økt mobilitet blir trukket frem som viktig, og likeledes NorFAs rolle i den sammenhengen.
I en uttalelse fra møtet for nordisk universitetsledelse i Tromsø i august i år heter det blant annet at forskerutdanning bør prioriteres innen det nordiske universitetssamarbeidet. Økt mobilitet blir trukket frem som viktig, og likeledes NorFAs rolle i den sammenhengen.

Uttalelsen legger vekt på kontakt og kommunikasjon mellom institusjoner og forskergrupper i Norden, og trekker frem NorFA som en viktig aktør på området.

Les uttalelsen (engelsk).
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her