Norden profilerer seg i Kina

16.06.2010
De nordiske landene profilerer seg både enkeltvis og samlet i Kina. Åpningen av en ny bygning for Nordic Centre ved Fudan-universitetet, arrangementer på verdensutstillingen World EXPO 2010 i Shanghai (illustrasjonsfoto) og nordisk-kinesisk dag om klima og energi er noen av områdene hvor fokus rettes mot samarbeidet mellom de nordiske landene og Kina.
 Norden profilerer seg i Kina
Andelen av forskningssamarbeid og forskermobilitet mellom de nordiske landene og Kina er forholdsmessig høy og fremdeles i vekst på mange områder. Dette viser en rapport fra det NordForsk-støttede prosjektet ASIA NORIA-net om nordisk-asiatisk samarbeid som ble offentliggjort tidligere i vår.

Her ble det relative fraværet av politisk spenning trukket fram som det fremste styrkepunktet ved samarbeidet, mens en felles profil for Norden i forhold til bl.a. Kina anses som et område med stort forbedringspotensial. Og her har de nordiske landene gjort mye sammen i løpet av den siste tiden.

Verdensutstillingen i Shanghai, World EXPO 2010, har valgt temaet ”Better City, Better Life”. Her rettes fokus mot harmonisk sameksistens av ulike kulturer, by og land, bærekraftig økonomisk utvikling, miljø og forskning. Om lag 50 organisasjoner og 192 land samles i perioden 1. mai til 31. oktober 2010, og de nordiske landene deltar både enkeltvis med hver sin nasjonale paviljong, og samlet som en region for å formidle nordiske initiativer. Les mer om verdensutstillingen her

25. juni skal det handle om energi og klima under Nordens dag i Shanghai. Her deltar ministere fra Norden, forretningsfolk, forskere og andre nøkkelpersoner fra Kina og den nordiske regionen. Arrangementet vil fokusere på hvordan et større kinesisk-nordisk samarbeid og samhandling kan bidra til å utvikle og ta i bruk ren energi og klimateknologi. Arrangementet involverer alle de fem nordiske paviljongene, med nordisk mat, drikke og underholdning. Les mer om dette her

En ny bygning som skal huse Nordic Centre for kinesiske og nordiske studenter ble innviet 26. mai. Senteret ligger på området til Fudan-universitetet, et av Kinas beste universiteter. Det nordiske senteret er et felles initiativ mellom Fudan-universitetet og 25 nordiske universiteter, med en målsetting om å legge til rette for studentutveksling og forskningssamarbeid. Les mer om dette her

I forbindelse med åpningen av Nordic Centre ble seminaret The Welfare State and its response to global challenges in the 21st century arrangert i Shanghai. Her deltok en delegasjon fra NordForsks Nordic Centre of Excellence-program om velferdsforskning. Seniorrådgiver Harry Zilliacus, som tidigere har undervist på Fudan-universitetet, fungerte som møteleder for seminaret. Et godt oppmøte med om lag 100 deltakere fra Kina og alle de nordiske landene, sammen med en bred presentasjon av forskningssamarbeidet mellom Norden og Kina la til rette for stor oppmerksomhet og en god dialog.

Boken The Nordic Welfare State, som er utviklet i regi av Nordic Centre of Excellence NordWel, er nylig blitt utgitt på kinesisk og lansert i Shanghai. Mange av bokens forfattere og tre av bokens fire redaktører er tilknyttet NordWel, og også deltakere i Nordic Centre of Excellence REASSESS er blant forfatterne. Les mer om dette her


Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Harry Zilliacus

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her