Norden satsar en halv miljard på gemensam forskning

30.10.2008
De nordiska länderna investerar nu knappt en halv miljard i gemensam klimat-, energi- och miljöforskning. ”Detta öppnar också upp en möjlighet till nya affärsmöjligheter”, säger Sveriges utbildningsminister. Initiativet är ett led i Nordiska ministerrådets arbete för att säkra den nordiska konkurrensförmågan på den globala marknaden. Spetsforskningsinitiativets aktiviteter skall administreras av NordForsk, Nordic Innovation Centre och Nordisk Energiforskning.
 Norden satsar en halv miljard på gemensam forskning
Forsknings- och utbildningsministrarna investerar nu 480 miljoner svenska kronor under perioden 2009–2013.

Målet är att uppnå en ledande position på global nivå inom miljöteknik och klimatforskning.

– Med den här investeringen kommer Norden att placera sig i frontlinjen inom klimat- och miljöforskning samtidigt som det öppnar upp möjligheten för nya affärs- och investeringsmöjligheter, säger den svenske utbildningsministern Jan Björklund.

Finanskrisen kräver investeringar i nya tillväxtområden. Samtidigt pressar klimatkrisen på med krav på anpassning och energieffektivitet.

Gemensamma lösningar är nödvändiga och det nya spetsforskningsprogrammet är en gemensam nordisk plattform för att möta framtidens utmaningar.

Det samlade spetsforskningsinitiativet består av sex delprogram:

• Effektstudier och anpassning till klimatförändringarna
• Klimatförändringarnas växelverkan med is, snö och glaciärer
• Nanoteknik och energieffektivitet
• Integrering av vindkraft i stor skala
• Hållbar bioenergi
• Avskiljning och lagring av koldioxid

Dessutom satsar man på avancerade klimatmodeller och forskning om Arktis.

Spetsforskningsinitiativet leds av en programstyrelse med medlemmar utsedda av de fem nordiska länderna och pågår i första omgången till och med 2013.

Projektet lanseras i samband med Nordiska ministerrådets globaliseringsforum på Island den 26–27 februari 2009.


(www.norden.org)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her