Norden som globalt helse-ekseperimentarium

06.12.2007
NordForsk organiserte seminaret ”Den nordiske regionen som et globalt helse-ekseperimentarium” i Oulu, Finland den 29. november. Deltagerne var enige om at økt nordisk samarbeid innen helseforskning og innovasjon vil være svært positivt for regionen som helhet.
 Norden som globalt helse-ekseperimentarium
Seminaret viste at Norden har en sterk posisjon innen helseforskning, innovasjon og med hensyn til innovasjoners ”gjennomslag” i samfunnet. Spesielt utmerker den nordiske befolkingen seg gjennom sterk åpenhet overfor innovasjoner og velutviklet evne til å ta i bruk ny teknologi. I tillegg har den nordiske regionen omfattende databaser over befolkningene sine og en regional styrke innen IKT. I en raskt aldrende verden kan dette gi regionen et sterkt konkurransefortrinn.

I den industrialiserte verden er det i dag cirka 30 pensjonister per 100 arbeidere. I 2040 vil dette tallet stige til 70. Denne demografiske utviklingen vil gi dramatisk endrede forbruksmønstre, og sterk økning i etterspørselen etter helsetjenester. Helsesektoren er allerede ansvarlig for 9% av BNP i Europa, og andelen øker med 6% p.a. Ved å knytte sine ulike styrkeposisjoner sammen, har Norden unike muligheter til å utvikle seg til et globalt helse-eksperimentarium.

I tillegg til å møte de helseutfordringer Norden står overfor, vil økt nordisk samarbeid kunne bidra til å identifisere hvordan regionen kan posisjonere seg som en eksportør av ”best practice”. Deltagerne var enige om at hvis Norden kan lykkes i å brande seg som en region som mestrer de utfordringer som andre land vil møte som velferdsstater, vil et mangfold av muligheter skapes.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her