Norden som globalt helse-ekseperimentarium

06.12.2007
NordForsk organiserte seminaret ”Den nordiske regionen som et globalt helse-ekseperimentarium” i Oulu, Finland den 29. november. Deltagerne var enige om at økt nordisk samarbeid innen helseforskning og innovasjon vil være svært positivt for regionen som helhet.
 Norden som globalt helse-ekseperimentarium
Seminaret viste at Norden har en sterk posisjon innen helseforskning, innovasjon og med hensyn til innovasjoners ”gjennomslag” i samfunnet. Spesielt utmerker den nordiske befolkingen seg gjennom sterk åpenhet overfor innovasjoner og velutviklet evne til å ta i bruk ny teknologi. I tillegg har den nordiske regionen omfattende databaser over befolkningene sine og en regional styrke innen IKT. I en raskt aldrende verden kan dette gi regionen et sterkt konkurransefortrinn.

I den industrialiserte verden er det i dag cirka 30 pensjonister per 100 arbeidere. I 2040 vil dette tallet stige til 70. Denne demografiske utviklingen vil gi dramatisk endrede forbruksmønstre, og sterk økning i etterspørselen etter helsetjenester. Helsesektoren er allerede ansvarlig for 9% av BNP i Europa, og andelen øker med 6% p.a. Ved å knytte sine ulike styrkeposisjoner sammen, har Norden unike muligheter til å utvikle seg til et globalt helse-eksperimentarium.

I tillegg til å møte de helseutfordringer Norden står overfor, vil økt nordisk samarbeid kunne bidra til å identifisere hvordan regionen kan posisjonere seg som en eksportør av ”best practice”. Deltagerne var enige om at hvis Norden kan lykkes i å brande seg som en region som mestrer de utfordringer som andre land vil møte som velferdsstater, vil et mangfold av muligheter skapes.
Nyhetsbrev
Facebook